Матурите за повишаване на оценка ще са от 22 до 29 май

Министерството на образованието и науката (МОН) обяви допълнителните дати за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание на ученика. Те ще се проведат от 22 май до 29 май 2024 г. включително.

Графикът по предмети от общообразователна и профилирана подготовка е публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката.

На 22 май от 8:30 часа ще са държавните зрелостни изпити по математика и география и икономика от общообразователната подготовка. В същия ден от 14 часа ще се проведат матурите по желание от профилирана подготовка по физика и астрономия, география и икономика, изобразително изкуство, история и цивилизации, руски език и предприемачество.

В последния ден (29 май) от предстоящата изпитна сесия са държавните зрелостни изпити по информационни технологии – общообразователна и профилирана подготовка.

Редовните дати за ДЗИ тази година са 17 май (български език и литература) и 20 май (втори задължителен държавен зрелостен изпит).

Допълнителната дата за матура – например за повишаване на оценка или поради невъзможност за явяване на по-ранната дата – бе приета по настояване на омбудсмана Диана Ковачева след множество постъпили жалби. Омбудсманът настоя пред МОН втора дата да има и за седмокласниците, но засега такава възможност не е одобрена.