Местата в детските ясли леко растат, персоналът спада (графика)

Проблемът с недостига на места в детските ясли и градини в София е далеч от решаване въпреки данните на общината за строящите се такива обекти. В допълнение проблем е не само недостигът на физически места, а и персоналът, основно медицинските сестри.

 

Въпреки това данните на Националния статистически институт показват, че в 9 области осигуреността с места в детските ясли е по-висока от средната, а най-висока е тя в София-град.

 

 

Към края на 2023 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 378 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава със 185, или с 0.6%.

В градовете детските ясли са 726 с 31 141 места, а в селата – 109 с 2 237 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 0.6%, а тези в селата – с 0.5%.

Средното ниво на осигуреност на места в яслите за страната е 17.9. В графиката са показани областите, в които то е над този показател. Изчислява се като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детските градини на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Неатрактивното заплащане на медицинските сестри свали през годините привлекателността на професията, което създаде недостиг от такива специалисти в различни заведения в цялата страна.