Минималната учителска заплата става 1853 лв.

Това е със 144 лв. повече в сравнение със сегашните възнаграждения

От 1 януари 2024 г. индивидуалните основни заплати на всички педагогически специалисти се увеличават с 8.4%. Така стартовата минимална основна заплата на учителите става 1853 лв., или със 144 лв. повече в сравнение със сегашните възнаграждения. Това става по силата на новия Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който подписаха днес министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и социалните партньори, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

 

Последното увеличение на учителските заплати беше направено през август, но със задна дата от 1 януари 2023 г.

 

Минималната основна заплата за старшите учители и старши възпитатели става 1911 лв. (досега 1763 лв.), а за главните учители и главните възпитатели – 1985 лв. (досега 1831 лв.). Директорите ще получават най-малко 2257 лв. основно възнаграждение (досега 2082 лв.), а заместник-директорите – 2088 лв. (досега 1926 лв.).

 

Заплата в размер на 1853 лв. ще получават и всички останали педагогически специалисти – ресурсни учители, възпитатели, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, рехабилитатори на слуха и говора и треньори по вид спорт в училищата и детските градини.

В новия Колективен трудов договор се повишават работните заплати и на работниците и служителите от непедагогическия персонал, като по-високо е нарастването при служителите, притежаващи съответната професионална квалификация, както е например при помощник-възпитателите в детските градини.

Заложено е и увеличение на допълнителните трудови възнаграждения на педагогическите специалисти:

  • за лекторските часове
  • за професионално-квалификационна научна степен
  • за водене на задължителна документация
  • за работа при специфични условия на труд
  • за провеждане на допълнително обучение на деца и ученици
  • средства за работно облекло и др.

За увеличението на заплатите на педагозите са осигурени близо 290 млн. лв. от държавния бюджет.