Георги Гвоздейков

Министър Гвоздейков на Съвета на ЕС по транспорт: Приоритет ни е да направим жп транспорта атрактивен за пътуващите

„Усилията ни са насочени към обновяването на подвижния жп състав, както и оптимизиране и доизграждане на железопътната инфраструктура. Това са приоритетни дейности, които ще направят железопътният транспорт атрактивен за пътуващите“, каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, който участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Транспорт“. Срещата се провежда в Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

По време на форума министрите на ЕС приеха общ подход по предложението за Регламент относно Европейската агенция за морска безопасност и Директива за речните информационни услуги. Министър Гвоздейков отбеляза, че финалният ревизиран текст на двете предложения напълно постига заложените цели, като се запазват необходимото ниво на гъвкавост за държавите членки.

Георги Гвоздейков

В областта на железопътния транспорт министрите обсъдиха Регламент относно използването на железопътния инфраструктурен капацитет в единното европейско железопътно пространство. „Българската страна напълно подкрепя по-ефективна и гъвкава рамка за разпределяне на железопътния капацитет. Усилията ни са насочени към обновяването на подвижния жп състав, както и оптимизиране и доизграждане на железопътната инфраструктура. Това са приоритетни дейности, които ще направят железопътният транспорт атрактивен за пътуващите“, заяви министър Гвоздейков.

Снимки: Пресцентър

В рамките на заседанието беше дискутирано предложението за  изменение на Директива 92/106/ЕИО на Съвета относно комбинирания транспорт. Министър Гвоздейков изложи позицията на България за намаляване на допустимите пътни отсечки чрез въвеждане на максимален или гъвкав праг, съобразен с площта на държавата членка на ЕС и географското ѝ положение.