МВР се ожали: Половината глоби остават несъбрани

МВР отчете завишена административно-наказателна дейност за нарушителите на пътя от началото на тази календарна година, но ниска събираемост на глобите, наложени на водачи. По данни на главния секретар на МВР Петър Тодоров, изнесени по време на днешното му участие в заседание на парламентарната Комисия по транспорт, почти половината от наложените парични санкции на нарушилите закона водачи остават несъбрани, поради тромави процедури.

„От началото на годината до момента, в резултат на завишената административно-наказателна дейност, имаме над 960 хил. издадени актове, фишове и електронни фишове. Огромен е проблемът с бързото и лесно връчване на тези актове. Процедурата по връчването им е тромава. Пишат се актове, после наказателни постановления, които трябва да се връчват лично на лицето, което през това време може да си е сменило дори адреса, без да се отбележи това.

Понякога се получава едно безкрайно протакане, в резултат на което по близо 50% от издадените административно-наказателни документи не успяват да се съберат глобите“, обясни пред депутатите главен комисар Тодоров.

Той посочи, че този проблем поражда чувство на безнаказаност в нарушителите и призова народните представители да помислят върху евентуални законови промени, които биха опростили и улеснили системата за връчване и последващо събиране на глобите.

Ако има неплатени глоби, да не може да премине през годишен технически преглед, сочи едно от предложенията на МВР. 

Главен комисар Тодоров отчете още над 3600 досъдебни производства за първите четири месеца на настоящата година, образувани срещу водачи, заловени да шофират след употреба на алкохол с проба над 1,2 промила или след употреба на наркотични вещества. Друго предложение на МВР е отказът на водачи да бъдат тествани за алкохол и наркотици да бъде инкриминирано деяние.

Сред мерките, за които МВР счита, че ще доведат до намаляване на пътните инциденти, бяха посочени още: намаляване на максималната разрешена скорост на автомагистралите от 140 км/ч на 130 км/ч; в някои градски зони разрешената максимална скорост да бъде намалена на 30 км/ч; разширяване на обхвата на видеонаблюдението и други.

Друг проблем с пътната безопасност, отчетен пред депутатите от страна на главния секретар на МВР, бе свързан с подготовката на младите водачи. Шофьорите с до две години стаж зад волана генерират 15% от нарушенията, сочат данните, изнесени по време на заседанието.

Главен комисар Петър Тодоров бе изслушан в парламентарната комисия по транспорт заедно с други представители на институциите, имащи отношение към пътната безопасност.