На първо четене: Парламентът прие промените в Конституцията

Ето и какво предвиждат промените

Парламентът при промените в Констируцията със 164 гласа „за“ и 66 „против“. Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.

Съгласно процедурата, измененията днес бяха подложени отново на първо гласуване, след като преди два месеца не събраха необходимите три четвърти мнозинство.

Промените предвиждат съдебна реформа, ограничаване на правомощията на президента при съставянето на служебно правителство, както и отпадане на забраната министри и депутати да нямат двойно гражданство.

Според промените парламентът следва да не се разпуска, включително и при предсрочни парламентарни избори, но няма да заседава в периода на предизборната кампания.

Прие се и промяна в начина на назначаване на служебния кабинет, като при избора на служебен министър-председател президентът има право на избор измежду определен брой лица, които и към съответния момент вече заемат висша публична длъжност – председател на Народното събрание, председател на Конституционния съд или управител на БНБ.

Депутатите приеха и окончателното разделяне на Висшия съдебен съвет на два отделни органа, като ВСС ще остане административен и кадрови орган единствено за съдиите, предлага се и създаване на прокурорски съвет като административен и кадрови орган за прокурорите и следователите.

По отношение на ВСС съгласно предложените промени петима от членовете се избират от Народното събрание, като двама – председателят на ВКС и председателят на ВАС, са членове по право. Мандатът им ще бъде четири години и няма да могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.

Според измененията, които бяха приети прокурорският съвет ще бъде съставен от 10 членове, от които: шест, избирани от Народното събрание; двама, избирани пряко от прокурорите; един от следователите и един от главния прокурор като член по право. Предвижда се ограничение в състава на органа – от квотата на парламента да бъдат избирани прокурори и следователи, защото противното би довело до разместване на баланса между квотите, предвиден в Законопроекта. Мандатът им ще бъде 4 години и не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.

Депутатите приеха функциите на прокуратурата да се съсредоточат основно в наказателното правораздаване, като се ограничават правомощията на главния прокурор. Главният прокурор се назначава и освобождава от Прокурорския съвет за срок от пет години с възможност за повторно назначаване само за още един мандат.

Народните представители приеха и уреждането на индивидуална конституционна жалба, като всеки един български гражданин при определени условия ще има възможност пряко да се обърне към Конституционния съд в случаите, когато неговите права са застрашени или уредени по начин, който не съответства на Конституцията.

Депутатите приеха, че за народен представител може да бъде избран български гражданин, който е навършил 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Криминални истории, разказани от Novinar.bg, четете ТУК
Запознайте се с мненията и коментарите на публични личности ТУК
Не пропускайте нищо важно с „Гласът на Новинар
Запазете Novinar.bg в любимите си отметки и заповядайте отново при нас!