НА ПОЖАР: Кабинетът раздава 100 000 ваучера за обучение

До юни месец в България ще трябва ударно да се раздадат 100 000 ваучера за обучение, за да се вместим в сроковете на закъснелия Национален план за възстановяване. Това става ясно от документация по проекта, публикувана за обществено обсъждане. Обсъждането също трябва да протече в съкратени срокове – две седмици вместо един месец.

В доклада към проекта на постановление в прав текст пише, че обученията трябва да започнат в спешен порядък – до 1 април, въпреки че съгласуването на документите е до 16 март. Това бързане през тежка бюрокрация обещава и тези пари да отидат на вятъра заради самото усвояване, без това да доведе до реално повишение на компетенциите на хората.

Ваучерите са предназначени за безработни, неактивни и заети лица, които са целеви групи по трите инструмента за финансиране – Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход.

Какво точно значи това – иначе дългият проект на постановление не изброява в конкретика. Проверка в резюмето на програмата „Развитие на човешките ресурси“ например показва широк кръг от целеви групи – от хора над 54-годишна възраст до връщащи се в родината българи.

Кандидатстването ще е със заявление през електронна платформа на Агенцията по заетостта, като един човек ще може да получи повече от един ваучер – например за професионална квалификация и за придобиване на ключова компетентност. Стойността на ваучера ще зависи от вида и продължителността на обучението.

Сумите за професионална квалификация варират от 440 до почти 2000 лв., като обученията ще траят по 200, 300 до 960 часа. Човек може да вземе ваучер и за обучение по част от професия.

При придобиването на ключови компетентности продължителността и съответно парите са по-малки – човек ще може да вземе ваучер за 70 лв., за да изкара 16-часов курс по езикова грамотност. Правителството добавя и ваучери за цифрова компетентност, като тук сумите са между 320 и 420 лв., а продължителността – 45-55 учебни часа.

Обучение по „личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене“ ще може да се изкара с ваучер за 140 лв. и за 30 учебни часа. Има дори курсове по гражданска и по предприемаческа компетентност със същата продължителност и цена. Другите възможности са за „многоезикова компетентност“, математическа компетентност, както и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Не са предвидени популярните преди години ваучери за изкарване на шофьорски курс.

Обучението ще се осъществява от организации, които ще трябва да отговарят на изисквания за преподавателски състав, материална база и пр., като те ще се публикуват в списъци от АЗ. Тези, които предоставят курсове за професионална квалификация, ще трябва да имат и съответния лиценз за това.

ФИНАНСИРАНЕ

България получава не малко пари по линия на обученията – почти 380 млн. лв. С това финансиране трябва не само да се представят обучения за дигитални умения, но и да се създаде национална виртуална платформа за електронно обучение.

Общият срок за изпълнение на инвестицията е до 30 юни 2026 г., но това само на пръв поглед означава, че имаме предостатъчно време. Всъщност до юни 2023 г. трябва да имаме 100 000 обучени заети и безработни лица, а също и сключен договор с изпълнител за разработване на платформата.

Обучените хора трябва да са се удвоили до юни 2024 г., а до есента на следващата година трябва да има изградена и платформа и дигитални клубове. До юни 2026 г. обучение трябва да са преминали 500 000 души.