На референдума в Божурище 97% гласуваха против сондажите и добива на злато от канадска компания

Близо 97% от гласувалите на проведения референдум в община Божурище се обявиха против извършването на проучвателни дейности и добива на злато в местността „Златуша“, съобщи Общинската избирателна комисия. Референдумът, който се проведе паралелно с изборите за национален и Европейски парламент, премина при рекордна избирателна активност от 57% в сравнение със средната за страната.

Гласували са 4024 души от 6815 имащи това право. От тях 3896 граждани са отговорили, че са „против Общинският съвет в Божурище и кметът на общината да издават и съгласуват планове и решения за добив на метални полезни изкопаеми – подземни богатства, попадащи изцяло или частично в площта от територията на общината, определена в Решение №486/2018 г. на министъра на енергетиката“. Златодобивът е подкрепен само от 104 души от гласувалите.

Избирателната комисия обяви референдума за успешен, след като в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права и решението е било подкрепено с повече от половината от участвалите гласоподаватели. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – София област.

Въпреки че държавата е разрешила сондажи с обем 3 000 метра за злато и мед в Златуша, плановете на канадската компания „Велосити Минералс“ са много по-мащабни. Това става ясно от презентация до инвеститорите на компанията от март тази година.

Според нея „Велосити Минералс“ е сключила споразумение за придобиване на 75% от медно-златния проучвателен имот „Златуша“ в България. Канадската компания ще стане собственик на този дял, едва когато извърши 40 000 метра сондажи и плати 1,42 милиона долара на „Зеленрок“ ЕООД, дъщерно дружество на австралийската „Райден“. „Зеленорок“ е собственик на проекта „Златуша“ с площ 194,3 кв. км. Той включва областите София и Перник, Столична община, общините Божурище, Сливница, Драгоман, Перник и Брезник, според документите на проекта.

„Велосити Минералс“ информира инвеститорите си, че „Златуша“ не е единственият проект в България. Компанията има общо 6 проекта за търсене и проучване на злато у нас.

„Велосити“ има 70% дял в проучвателния имот „Тинтява“, включващ находището „Розино“, което е в етап на предварителна оценка. „Велосити“ също има 70% дял в имота „Момчил“ (включващ проекта „Обичник“), 70% дял в имота „Надежда“ (включващ проекта „Македонци“) и 70% дял в имота „Дангово“ (който е съседен на „Македонци“). Дружеството притежава 100% от медно-златния проучвателен имот „Иглика“ и наскоро сключи споразумение с канадската „Дънди Прешъс“ за партньорство.