НА СЪД: Борислав Сандов и Тома Белев замесени в афера за 4,2 млн. (ДОКУМЕНТ)

Безобразията на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов и неговия заместник Тома Белев, ръководещ Националния съвет по биологично разнообразие, започват да излизат наяве, съобщи сайтът Narod.bg. Техен информатор от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предоставил на редакцията документи, от които става ясно как се прави двойно финансиране на проекти – едни път с пари от бюджета, и втори път с кеш от Европа.

Зад схемите стоят именно спряганите като „зелени терористи“ Сандов и Белев. „Загрижените“ за природата ни „екоактивисти“ наскоро лъснаха в гнусна издънка – двамата са подписали острел на защитените от закона диви кози в ловно стопанство „Девин“.

Според информацията убитите животни са три – две мъжки и едно женско. Единият мъжки екземпляр е трофеен и е отстрелян от германския ловец Волфганг Жорден, пристигнал в България на 5 декември 2022 г.

„За 2022 г. във връзка с утвърден от министър Борислав Сандов протокол от заседание на Междуведомствена работна група са издадени 6 разрешителни за изключения на 6 стопанства за ползване на общо 28 бр. диви кози. Разрешителните са издадени от зам.-министър Тома Белев като оправомощено лице за издаване на разрешителни за изключения за защитени видове“, потвърдиха абсурда от МОСВ.

Сега наяве излизат и финансовите схеми, по които тандемът е работил в екоминистерството.

Според документите, с които Narod.bg разполага, в периода юни-август 2022, малко преди властта да отиде в ръцете на служебния премиер Гълъб Донев след падането на кабинета „Кирил Петков“, министърът на околната среда и водите Борислав Сандов сключва няколко споразумения с научни институти и звена на БАН за възлагане на научни консултации по реда на министерско постановление №3 от 10 януари 2020 за създаване и функциониране на механизъм за възлагане и изпълнение на научни консултации от Българската академия на науките.

Особено обезпокоително е Споразумение Д-33-19 от 8 юли 2022 между МОСВ и Националния природонаучен музей (НПМ), с което на музея са възложени консултации и подпомагане на събирането, анализа и интерпретацията на данни за типове природни местообитания и видове за целите на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) и политиката по опазване на биологичното разнообразие на стойност.

Забележете стойността на проекта – 4 191 940 лева!

На пръв прочит изникват няколко основателни въпроса:

  1. Законосъобразно ли е сключеното споразумение?
  2. За какво точно са похарчени над 4 милиона лева?
  3. Кой е удостоверил, че въобще нещо е свършено?
  4. Дали „съвършената работа“ не се дублира с вече финансирани от ЕС дейности?
  5. Дали парите не са отишли за политическа поддържка, вместо за някаква научна работа?