Parking cars row. Reflection in the windshields

Над 520 незаконно придобити автомобила за 1.3 млн. лв. са присъдени на държавата

С решение на Окръжния съд в Добрич 521 незаконно придобити леки автомобила на стойност стойност 1 320 600 лв. вече са собственост на държавата. Имуществото се отнема от мъж с инициали Е.В., от четири контролирани от него търговски дружества и от жената, с която се намира във фактическо съжителство, се разбира от решение на съда, публикувано на 29 януари. Жената е притежавала само две от колите.

 

Производството е образувано по искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).

 

Според съда е налице значително несъответствие между нетните доходи на ответниците и стойността на притежаваното от тях в края на проверявания 10-годишен период. То многократно надхвърля допустимата разлика от 150 000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна, в двуседмичен срок от връчването му на страните.