НАЙ-СЕТНЕ: Пожизнените ТЕЛК влязоха в сила

Отдавна чаканите промени в ТЕЛК, с които над 30 заболявания получават пожизнено решение от лекарските комисии, вече са в сила. Новите текстове в наредбата за медицинската експертиза бяха публикувани в „Държавен вестник“ на практика следва да се прилагат от 31 януари.

С тях се облекчават редица срокове и изисквания при освидетелстването на намалена работоспособност. Освен това се връща старият принцип на определяне на степента, при който се вземат предвид всички заболявания – това е отмяна на несполучливите опити на ГЕРБ да промени наредбата.

Както обеща, министерството на здравеопазването е включило някои допълнителни казуси към правото на пожизнен ТЕЛК – отражение на бележките на редица пациентски организации. Пожизнен срок на решението вече ще се дава и при някои видове сколиоза, както и при някои хронични нервни болести.

Лека корекция има на възможността лица с психични заболявания да ползват чужда помощ. В първоначалния вариант на проекта бе предвидено при степен на увреждане под 90% също да се полага чужда помощ, като това зависи от конкретните възможности за съществуване без контрол.

Сега този процент е коригиран на 80 и над 80 на сто, като определянето на чужда помощ ще зависи от естеството на заболяването и загубата на базисни социални и ключови умения.

Припомняме, че най-важните промени предвиждат пожизнен ТЕЛК за хиляди пациенти със социално значими заболявания като диабет тип 2, аутистични разстройства, а също и за множествена склероза и др.

За пръв път се предвижда освидетелстване от ТЕЛК и съответните права, произтичащи от това, след първата година от прекаран инфаркт, както и при поставена клапа или направен байпас. При определянето на слухова загуба влиза в сила изцяло нова класификация според последните стандарти на СЗО.

Добрата новина за хората с увреждания е, че започналите и неприключили до 31 януари процедури по извършване на медицинска експертиза се довършват по реда на новите правила, ако са пред ТЕЛК, но ако са пред НЕЛК – по досегашния ред. Хората, които са освидетелствани и преосвидетелствани до влизането в сила на промените, и те са по-благоприятни за тях, могат да поискат преосвидетелстване.

Как ще се определя експертизата

Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които се полага отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент на най-тежкото (водещото) увреждане се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания.

В случай на определена 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане, съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват със съответните проценти в експертизата.