НАПРЕЖЕНИЕ: Гълъб Донев събира министрите си заради „Лукойл”

Бившият служебен премиер и настоящ началник на кабинета на държавния глава Гълъб Донев е събрал на заседание служебните си министри заради драмите с „Лукойл“. От прессекретариата на президентството. съобщиха, че в срещата са участвали Атанас Пеканов и Христо Алексиев, служебни заместник-министър председатели, Никола Стоянов, служебен министър на икономиката, Александър Пулев, служебен министър на иновациите и растежа и Стефан Савов, служебен заместник-министър на иновациите и растежа.

„Енергийната политика трябва да отстоява обществения интерес и да води до предвидимост в икономиката“, заяви Донев на работната среща с експерти в президентската институция за протичащите процеси в българската енергетика и икономика.

Ръстът в цените на горивата допринася за инфлацията в страната и има негативно влияние върху покупателната способност на гражданите и това е устойчива тенденция след края на мандата на служебното правителство, беше подчертано на срещата. Липсва приемственост в действията на редовното правителство по отношение на политиката на служебния кабинет за понижаване на цените на горивата и това влияе чувствително върху редица сектори в икономиката – земеделието, транспорта, туризма и търговията със стоки от първа необходимост, подчертаха участниците в срещата.

Откроено беше значението на преместването на дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“ в България по време на служебното правителство, което доведе и до значителни данъчни постъпления за страната ни по време на неговия мандат – 87 500 000 лева за периода септември-декември 2022 г. и 126 500 000 лева за периода януари-юни 2023 г. Отчетена беше и неяснотата пред бъдещето на рафинерията в Бургас с оглед на противоречивите изказвания на представителите на управляващите.

Обща бе позицията, че въведените от българските управляващи „енергийни вноски“ върху транзита на природен газ през страната ни, което доведе до искането на Унгария Европейската комисия да започне наказателна процедура срещу България, са в противоречие с Конституцията, с Договора за функциониране на ЕС и създават заплаха за декапитализирането на „Булгартрансгаз“. Подобен подход вреди и на партньорските ни отношения с редица европейски държави.

По време на срещата бе отчетена и тревожната липса на инициатива да се използват създадените от служебното правителство предпоставки България да се утвърждава като страна, транзитираща енергийни ресурси за държавите от ЕС и нашия регион и допринасяща за диверсификацията и сигурността на доставките в съответствие с визията на Европейския съюз.

Гълъб Донев бе служебен министър-председател в периода от 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г.