НАПРЕЖЕНИЕ: Министерският съвет купува лаптопи, сертифицирани от НАТО

Министерският съвет купува специални преносими компютри, които са сертифицирани от НАТО, че притежават ниво на сигурност. Това става ясно от обществената поръчка за доставка на машините, която е с прогнозна стойност 26 500 лв. без ДДС.

Лаптопите няма да са с особено добри параметри. Процесорът на двете конфигурации трябва да е четириядрен с честота минимум 2,6 GHz. Изискването за оперативна памет е 4 GB, a твърдият диск следва да е 256 GB SSD. Видеокартата е вградена.

Високата цена е заради условието компютрите да са със сертификат от TEMPEST лаборатория със стандарт „SDIP-27 LEVEL А“. TEMPEST е спецификация на Агенцията за национална сигурност на САЩ и сертификат на НАТО, отнасящ се до шпиониране на информационни системи чрез изтичане на излъчвания, включително непреднамерени радио или електрически сигнали, звуци и вибрации. TEMPEST обхваща както методите за шпиониране на други, така и как да предпазите оборудването срещу такова шпиониране.

Компютрите, които Министерският съвет купува трябва да са с USB портове, оптични устройства и захранване, които са преминали през TEMPEST Level A сертифициране. Това е най-строгият стандарт на НАТО. Той се отнася за среда и оборудване, където може да се извърши подслушване от съседната стая – приблизително 1 метър.

След като компютрите бъдат купени, те ще бъдат предоставени на Държавна агенция „Национална сигурност“ за извършване на контролни измервания, става ясно още от документацията към обществената поръчка. В случай, че част или цялата доставена компютърна конфигурация не бъде одобрена от ДАНС, компютрите се връщат. 

От регистъра с обществените поръчки на държавните институции става ясно, че сертифицирани TEMPEST компютри са купувани още от Държавната агенция за технически операции, която отговаря за прилагането на специални разузнавателни средства, както и от Държавната комисия за защита на класифицираната информация.