НАПРЕЖЕНИЕ: Спас Русев проверяван за сделката с „Булсатком“

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) започва проверка има ли нарушение при сделката, с която дружество на бизнесмена Спас Русев купи „Булсатком“, съобщи регулаторът.

В комисията са постъпили сигнали от „Йеттел България“ и „А1 България“, в които се твърди, че Русев лично или чрез дружеството „Вива Корпорейт България“ ЕООД през септември 2022 г. е придобил контрол върху „Булсатком“ ЕООД чрез сделка, по силата на която е придобил поне 75% от капитала на „Булсатком Инвестмънт Лимитид“, Великобритания (дружество, едноличен собственик на капитала на Булсатком). В регулатора са запознати и с медийни публикации по темата.

В сигнала на „Йеттел“ се иска да се провери дали има свързаност между предприятията, притежавани от Спас Русев и Виваком България/БТК. Аргументите за това са свързани с финансирането на сделката чрез предоставяне на заем и последващо прехвърляне на мобилната и оптична мрежа на „Булсатком“ към дружества от групата на „Юнайтед Груп“ (собственикът на Виваком), чрез което се цели прихващане на част от дължимия кредит. Според „Йеттел България“ чрез условията по заема кредиторът вероятно ще разполага с възможност да влияе върху решенията, които касаят дейността на „Булсатком“.

В сигнала от А1 се посочва, че А1 като конкурент на пазара на телекомуникационни услуги има пряк интерес този пазар да бъде регулиран по правилата на честната конкуренция и спазване разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, поради което искането е КЗК да извърши оценка за влиянието на сделката върху този пазар.

В съобщението от КЗК се напомня, че тя извършва контрол върху концентрациите между предприятия, подлежащи на задължително предварително уведомяване в случаите на настъпването на трайна промяна в контрола.

Цитиран е и друг текст от закона, според който концентрациите подлежат на задължително предварително уведомяване пред комисията, ако сумата от общите обороти на всички предприятия – участници в концентрацията на територията на България през предходната финансова година, надхвърля 25 млн. лв., а общият оборот на всяко едно от поне две от предприятията – участници в концентрацията на територията на България през предходната финансова година, надхвърля 3 млн. лв.

Комисията е проверила консолидирания годишен отчет на „Булсатком“ към 31.12.2020 г., където са посочени приходи от 144.561 млн. лв.

Предвид постъпилата информация и доказателства, може да се направи обосновано предположение, че операцията, в резултат на която „Вива Корпорейт България“ ЕООД придобива пряко или косвено чрез лицето Спас Д. Русев мажоритарен дял от капитала на дружеството-майка на „Булсатком“ ЕООД, има вероятност да представлява концентрация между предприятия, заключава КЗК.

Уведомление за осъществяване на съответната концентрация не е постъпило в регулатора, затова комисията ще провери сделката.