Не е шега: КЕВР свали цената на газа за август

Цената, по която „Булгаргаз“ ще снабдява клиентите си през август, ще е малко по-ниска от юлската. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри понижение с 1.4 на сто на днешното си закрито заседание.

Така през август природният газ ще струва 59,67 лв./MWh  – след 60,58 лв./MWh през юли. КЕВР утвърди тази цена след анализ на ценообразуващите фактори, вкл. котировките на международните газови пазари и валутния курс.

Първоначалните разчети предвиждаха 3-процентно поскъпване на природния газ за август, но след започналия спад на цените на нидерландската борса през последните три седмици тази тенденция се промени в благоприятна посока, коментира председателят на КЕВР Иван Иванов.

Доставките за август за осигурени от  два източника. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/ по дългосрочния договор с Азербайджан. То покрива 74.66 % от потреблението за месеца и има ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, посочват от енергийния регулатор.

Освен това „Булгаргаз“ е сключил и месечен договор за покупка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона – след проведен търг.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“ в изпълнение на задължения по  Плана за действие при извънредни ситуации,  поясняват от КЕВР.