Снимка: НКЖИ

НКЖИ: Над 94 км контактна мрежа бе обновена през 2023 г.

Над 94 км контактна мрежа бе обновена през 2023 г. от поделение „Електроразпределение“, съобщиха от НКЖИ.

Механизирано подновяване на железния път и рехабилитация на контактна мрежа, подновена е оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура са изпълнени в междугария и участъци по  2-ра главна жп линия София-Горна Оряховица-Варна, междугарие Русе разпределителна – Образцов Чифлик, междугарие Образцов чифлик – Ястребово, участък София – Мездра – Червен бряг.

През изминаващата година бе издадено разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация на строеж: „Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград – Нова Загора“. При  реконструкцията на гара Своге бе изградена нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа. За подобряване състоянието на съоръженията, през 2023 г. със собствени сили и средства са подменени близо 163 000 метра бронзови носещи въжета.

През 2023 г. са стартирани договори за изграждане на единна система за управление на енергийни обекти SCADA в участъка Пловдив – Турска граница, модернизации с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягови подстанции Хитрино и Червена вода.

За нуждите на поделението бяха доставени три броя комбинирани товарни превозни средства, оборудвани с кранова уредба и една релсова самоходна специализирана машина (РССМ) за изграждане, поддържане и инспекция на контактна мрежа.