Нов капан: Партиите ни мамят с данъците

Куп предложения за намаляване на данъци и по-големи данъчни облекчения са внесли в Народното събрание политическите партии покрай второто четене на закона за удължаване действието на тазгодишния бюджет и през 2023 г.

Нито една от исканите данъчни промени, обаче, не е съпроводена с разчети колко ще струва на хазната. Не е ясно и как с орязани данъчни приходи, ако бъдат приети предложенията, ще се покрият намеренията на политическите сили за по-големи разходи за пенсии, заплати и помощи догодина.

Припомняме, че служебният кабинет отказа да представи нов бюджет и внесе в парламента предложение през 2023 г. да се изпълнява бюджетът за тази година, докато бъде излъчено редовно правителство. Това означава приходите и разходите да се запазят на нивата от тази година, а бюджетният дефицит да не надвишава 6.1 млрд. лв.

БСП първа даде заявка, че независимо от ограниченията на бюджетната рамка, ще внесе между първо и второ четене промени в приходната и разходната част на удължения бюджет.

Наред с две преизчисления на пенсиите и значителен ръст на минималната заплата и възнагражденията на бюджетните служители, левицата предлага въвеждане на необлагаем доход от трудова дейност за всички ненавършили 26 години. Предлага се необлагаеми да бъдат и всички трудови доходи до линията на бедност. За догодина правителството определи линията на бедност да е 504 лв.

„Продължаваме промяната“ надцаква с по-високи данъчни облекчения за деца.

Сегашните 600 лв. отстъпка от данъка върху дохода за едно дете се предлага да скочат до 900 лв., за две деца – до 1800 лв., а за три и повече 2700 лв. За дете с увреждания предложението е данъчното облекчение да се повиши от 1200 на 1800 лв.

Друго предложение на ПП е да се фиксира в Закона за корпоративното подоходно облагане таван на ваучерите за храна, които може да бъдат получавани на месец,  равен на 25% от минималната заплата.

Ако се приеме минимална заплата от 850 лв. през  2023 г., това означава ваучери за храна до 212 лв.

В момента таванът е 200 лв. на месец, като сумата се определя всяка година със Закона за държавния бюджет. „Ваучерите за храна са един от най-успешните механизми за повишаване на покупателната способност на работещите.

Трайното увеличаване на стойността им и обвързването им като процент от минималната работна заплата е ефективна мярка, която облекчава работодателите и изсветлява икономиката, тъй като върху тези пари не се плащат данъци и осигуровки“, посочват в мотивите си от ПП.

Няколко партии настояват ниската ставка от 9% ДДС, въведена за ресторантските и кетъринг услуги в ковид пандемията, да продължи да действа и догодина. Според БСП тя трябва да се прилага до средата на 2023 г., докогато е разписано действието на 0% ДДС за хляб и 9% за парно и газ.

ПП обаче смята, че ресторантьорският бизнес е най-засегнатият от двете години пандемия от коронавирус, а след това и от ускорената инфлация, породена от войната в Украйна. Затова формацията предлага 9%-ната ставка за ресторантите да продължи да действа през цялата 2023 г.

„Възраждане“ предлагат 10%-ният данък печалба да падне на 5% за малките и микрофирмите. Предложението им не е съпроводено с мотиви, нито с разчети колко.

НОВ ДАНЪК

Сред предложените данъчни промени не всички за сваляне на налози и данъчни облекчения. ДПС и ПП, например, предлагат идентични тестове в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се въвежда допълнително облагане на частните производители и търговци на електроенергия.

Предвижда се още тази години – от 1 декември, те да превеждат отчисления от печалбата си във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, които да се използват за компенсиране на разходите за ток на небитовите потребители. През тази година само държавните енергийни дружества превеждаха отчисления от свръхпечалбите си във фонд СЕС, откъдето се финансираха компенсациите на небитовите потребители.

В проектопредложенията ДПС и ПП подробно разписват как да се определят вноските във фонда на отделните видове производители и търговци на електроенергия. Предвижда се този нов налог да действа до средата на 2023 г.

Нито ПП, нито ДПС дават оценка на въздействието на тези свои предложения – колко фирми ще засегне новият данък и какви постъпления може да се очакват във фонд СЕС от него.

А това е важно, защото депутатите тези дни гласуваха догодина небитовите потребители на ток да получават по-големи компенсации, отколкото тази година.