Нова мизерия: Уран потече от чешмите в Харманлийско

Употребата на питейна вода в Харманли и околните села Надежден и Остър камък се ограничава, съобщава Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Причината е отклонения в съдържанието на уран.

РЗИ е била уведомена вчера с писмо от ВиК дружеството в Хасково, че „според протокол от 20 октомври за проверка на качеството на водата за питейно-битови цели в захранващата трите населени места зона за водознемане „Харманли-2″, издаден от Централната научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ), са установени отклонения по отношение на съдържанието на уран.“

Отчетени са били 30.9±2,7 µg/l при максимално допустими 30 µg/l. „По тази причина водата, подавана към Харманли, Надежден и Остър камък, не отговаря на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“, се казва още в съобщението.

Здравната инспекция на свой ред е издала предписание до ВиК дружеството за ограничаване на употребата на водата от хората в трите населени места за питейни нужди и за готвене до отстраняване на проблема с наднорменото съдържание на уран. На ВиК е разпоредено е също така да доставя вода за питейни нужди на населението с водоноски, отговарящи на изискванията за съдовете и резервоарите за вода за пиене.

За проблема и предприетите мерки са уведомени кметовете на Харманли и двете села, а също областният управител и здравното министерство.