Нови цени на застраховка „Гражданската отговорност“

Шофьорите, предизвикали пътни инциденти с повече щети, ще плащат повече

Собствениците на автомобили трябва да започнат да плащат задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на цени, които ще зависят от това дали имат нарушения и какви щети са причинили при тях. Новата схема, наречена „бонус-малус“, предвижда водачите с по-тежки нарушения да плащат по-високи цени на „Гражданска отговорност“, а изрядните – да получават отстъпки. Новата система трябва да влезе в сила от 23 декември тази година, предвиждат промените в Кодекса за застраховането, чието обществено обсъждане приключи. Приемането на новата система се отлагаше няколко пъти заради недоволството на различните страни, засегнати от промените.

Последният вариант, който беше обявен за обществено обсъждане, предвижда „бонус-малус“ да не се въвежда централизирано, а всяко застрахователно дружество да изработи свои правила при кои положения ще вдига цената на полицата и при кои ще дава отстъпки.

Затова в кодекса се предвижда размерът на застрахователната премия да се обвърже с предявените претенции и да отразява цялата история на причинените щети при използване на дадено превозно средство, независимо от застрахователя, при който водачът е бил застрахован.

Застрахователят трябва да приеме правила за коригиране на застрахователната премия, въз основа на предявените претенции за определен период от време (система „бонус-малус на застрахователя“). Или вместо цената на застраховката да се базира на нарушенията, да се акцентира върху щетите, причинени от водачите.

Според експерти обаче предлаганите промени на практика обезсмислят идеята за „бонус – малус“ система, каквато има във всички останали държави. „Изхарчени бяха стотици хиляди левове и имаше варианти, върху които може да се работи, да се променят, но застрахователният надзор реши да не прави такава, въпреки че кодексът го задължаваше, беше въвел срок да бъде въведена тази система още преди няколко години“, смятат от Асоциация за застрахователна сигурност.

Според тях с предложения сега вариант изцяло се премахва отговорността за неизпълнението на  кодекса, но и смисълът на „бонус- малус“ системата и се оставя този толкова важен въпрос, свързан с въпроса за отговорността на държавата, изцяло в ръцете на застрахователите.

„Представете си само какво разнообразие и объркване ще настане. Всеки застраховател, който иска да намали нелоялно премията ще въведе занижени критерии за допусната щети. Всеки застраховател, който реши да я вдигне, или да те откаже да сключваш при него застраховка, ще я завиши много, под предлог че имаш голяма щета. Тези с ПТП с ранени ще им надуят огромни премии“, посочват от асоциацията.

Според тях всичко свързано с тарифната политика по „бонус – малус“ от застрахователя остава скрито. Не става ясно как и защо ще се определи една премия при застраховането, тъй като тя остава търговска тайна. Не става ясно и дали тя въобще се използва от застрахователя във всеки един момент, как точно е определена дадена премия, дали се спазват правилата на формирането й от всички застрахователи. Не е ясно и дали въобще ще има бонус, как ще се изчислява той, за колко време ще важи, кой ще следи и наказва застрахователя, ако не го прилага, категорични са от Асоциация за застрахователна сигурност.

Цените

Все още не е ясно как новата система ще се отрази точно на цените на задължителната застраховка. През пролетта на тази година редица застрахователи повишиха цените, като поскъпването стигна някъде до 20 на сто. Според застрахователите отражение на цените дава инфлацията. Ръстът на цените на автомобилите, резервните части, труда в автосервизите и т.н. се отразява и в посока на повишаване на обезщетенията както по „Гражданска отговорност“, така и по застраховка „Автокаско“.

Санкциите

За всички собственици на моторни превозни средства е важно да знаят, че независимо, че автомобилът не се използва, трябва да имат сключена застраховка „Гражданска отговорност“, ако колата е на отчет в регистрите на Пътна полиция – КАТ. В случай че не смята да използват автомобила си, е разумно да го дерегистрират. Можете временно да го свалите от отчет (отрегистриране) или бракувате, съветват експертите на Комисията за финансов надзор.

В Закона за движение по пътищата са предвидени санкциите, ако колата ви няма сключена  „Гражданска отговорност“. Първата е временно отнемане на книжката на шофьора. Мярката важи, докато не представите документ за платена застраховка. Втората мярка е временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, който няма задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Мярката действа до сключване на застраховката.

Глобата при липса на застраховката е от 250 лв. за физически лица и имуществена санкция от 2 000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. При повторно нарушение размерът на глобите се повишава значително – за физически лица е 400 лв., а за юридически – 4000 лв.

Липсата на задължителна застраховка, както превишената скорост, може да се установява и с полицейски камери. Тогава се издава електронен фиш на собственика дори без негово присъствие. Фишът се изпраща по пощата и трябва да се изплати в 14-дневен срок.

При причинени щети, трябва да знаете, че срокът, в който застрахователят трябва да се произнесе по претенцията ви е до 15 работни дни от представянето на всички доказателства. Ако не сте съгласен с произнасянето на застрахователя, може да подадете жалба за преразглеждане (възражение) до него, а той трябва да ви отговори в едномесечен срок.

Застраховка „Автокаско“

За разлика от „Гражданска отговорност“ застраховка „Автокаско“ не е задължителна. Тя покрива щети при увреждане, кражба или унищожение на вашия автомобил. При тази застраховка не се търси отговорността на водача. Например, в случай че сте нанесли вреда на автомобила си по време на причинена от вас катастрофа или при паркиране, то ще получите обезщетение, при условията по полицата.

Тук застрахователят трябва да се произнесе по претенцията ви в срок до 15 работни дни от представянето на всички доказателства. Важно е да имате предвид, че сключването на споразумение между вас и застрахователя не е задължително условие за изплащане на обезщетение.  За  „произнасяне“ се считат единствено определянето и изплащането на размера на обезщетението или застрахователната сума от страна на застрахователя или постановяването на мотивиран отказ за плащане.

Когато сте дали съгласие вредите да бъдат отстранени от доверен сервиз, тогава също в рамките на 15 работни дни от представянето на всички доказателства застрахователят трябва да издаде възлагателно писмо до сервиза. Ремонтът трае в рамките на разумен за изпълнението срок, освен ако сте договорили друго със застрахователя.

И тук имате право на жалба, ако не сте доволен от обезщетението, можете да подаде жалба до застрахователя с искане за предоставяне на фактическа и правна обосновка на определения размер, като той е длъжен да предостави писмена такава в 7-дневен срок.

Следва да имате предвид, че правата по договори за имуществена застраховка „Каско“  се погасяват с тригодишна давност, считано от настъпване на застрахователното събитие.

Ако водач шофира пиян, без книжка или след употреба на наркотици и причини катастрофа, застрахователят по „Гражданска отговорност” има право да поиска да му възстанови сумата, изплатена като обезщетение на пострадалите лица (регресен иск), а застраховката „Автокаско“ става невалидна и няма да получи обезщетение по нея.

Близо 765 000 годишни е-винетки изтичат в началото на 2024 г.: Какви ще са цените им догодина?

Припомняме, че през първите два месеца на 2024 г. изтичат близо 765 000 годишни е-винетки за леки автомобили. От тях над 334 000 са през януари, а около 431 000 – през февруари.

На интернет страницата www.bgtoll.bg от бутонаПроверка на винетка“ след въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, всеки може да провери и получи информация за крайния срок на електронната винетка, независимо откъде е купена.

Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

Цените на е-винетките за 2024 г. остават непроменени. Годишната струва 87 лева, 3-месечната – 48 лева, месечната – 27 лева, седмичната – 13 лева, а уикенд винетката – 9 лева.

От АПИ напомнят при купуването на е-винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация, преди да потвърдят финалното плащане за електронната винетка.

Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква „О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

Криминални истории, разказани от Novinar.bg, четете ТУК
Запознайте се с мненията и коментарите на публични личности ТУК
Не пропускайте нищо важно с „Гласът на Новинар
Запазете Novinar.bg в любимите си отметки и заповядайте отново при нас!