Новина: 5000 с ТЕЛК взимат пенсиите си

Над 5000 души са инвалидните пенсии, които Националният осигурителен институт плаща през този месец по февруарските списъци на Министерството на здравеопазването. Става дума за пенсионерите със забавено преосвидетелстване пред ТЕЛК.

През тази седмица и последните хора от февруарските списъци на Здравното министерство ще получат спрените поради изтекли срокове на ТЕЛК решения инвалидни пенсии. Това обяви директорът на дирекция „Пенсии“ в осигурителния институт Любомира Язаджиева пред БНР:

„Списъците, които по закон трябва да получим до 20 март от МЗ, ще бъдат обработени до края на март. До средата на април ще бъдат изплатени, преди великденските празници“.

Експертът от НОИ обърна внимание, че след 29-и май (или 4 месеца след влизане на промените в Закона за хората с увреждания) удължени пенсии поради забавено преосвидетелстване ще има само за хората, подали заявление за нов ТЕЛК до 3 месеца преди да изтече срокът на стария документ. Дотогава действат преходните разпоредби.

„Предвиждат или възстановяване на вече прекратени пенсии, ако лицето е подало заявление-декларация до влизането на този изменителен закон в сила. Другата преходна разпоредба пък предвижда, че се удължава изплащането, в случай на забавяне на медицинската експертиза, като не се съблюдава заявлението- декларация дали е подадено до 3 месеца преди изтичане на срока на експертното решение“.