НОВИНА! Работната седмица намалява

Стресът на работното място се превръща в толкова значителен проблем, че ръководителите на редица компании все повече обсъждат евентуалното намаляване на седмичната натовареност на работниците и служителите си. Близо една трета (около 30%) от големите компании в САЩ проучват дали може да променят продължителността на работната седмица на своя персонал. Те обсъждат дали да въведат график, при който служителите им ще работят четири или четири дни и половина седмично.

Това показва ново проучване сред главните изпълнителни директори на водещи американски компании, проведено от компанията за одит и финансови консултации Кей Пи Ем Джи (KPMG).

“Всички ние (ръководителите на компании – бел. ред.) се опитваме да установим какво е оптималното работно време. Ще продължим да експериментираме”, казва главният изпълнителен директор на Кей Пи Ем Джи Пол Кноп пред Си Ен Ен.

Много работници одобряват въвеждането на по-кратка работна седмица. Значителна част от участниците в допитване (77%), проведено от американската компания за маркетингови проучвания на общественото мнение “Галъп” (Gallup), са посочили, че ако бъде въведена четиридневна работна седмица, с 40 работни часа, то това би оказало положително влияние върху качеството им на живот. 46% от участниците в проучването са обявили, че по-кратката работна седмица ще има “изключително позитивен” ефект върху начина им на живот.

За тях може би има светлина в края на тунела, тъй като компаниите в САЩ и Европа, които са въвели експериментално четиридневна работна седмица, отчитат, че това е оказало положително въздействие върху тяхната дейност. По-кратката работна седмица се отразява позитивно на производителността на служителите и работниците, отбелязват много от ръководителите на тези фирми.

Главните изпълнителни директори на редица компании се опитват да предвидят евентуалните резултати от приемането на по-кратката работна седмица. Те анализират как въвеждането є би се отразило на психичното и физическо здраве на служителите им и дали ще доведе до намаляване на разходите на фирмите чрез създаване на по-ефективна работна среда.

На този фон някои компании, които са въвели експериментално по-кратка работна седмици, не се отказват от нея, посочва Си Ен Ен. По-голяма част от фирмите във Великобритания, участващи в най-големия експеримент в света за въвеждане на четиридневна работна седмица, година по-късно все още позволяват на служителите си да работят по-кратко. Повече от половината от тези компании обявиха, че не планират да връщат петдневната работна седмица.

Не са малко шефовете на фирми, които не смятат, че е възможно въвеждане на четиридневна работна седмица във всички сектори на икономиката. Главният изпълнителен директор на Кей Пи Ем Джи отбелязва, че по-кратката работна седмица е възможна в сектора на финансовите услуги, в сферата на маркетинга и в някои други професионални дейности, при които служителите работят предимно в офиси. Тя обаче едва ли е приложима в здравеопазването, където има недостиг на работна сила.

Неотдавна един от най-успешните инвеститори в САЩ, милиардерът Стив Коен, заяви пред Си Ен Би Си, че въвеждането на четиридневната работна седмица предстои, особено с навлизането в икономиката на технологиите, базирани на изкуствен интелект. Коен посочва, че е инвестирал в нова спортна лига по голф, тъй като е убеден, че скоро трудещите се ще разполагат с повече време в петък.

Кей Пи Ем Джи отчита още една тенденция на пазара на труда в САЩ, която е благоприятна за работниците. И след края на пандемията от КОВИД-19 все по-малко шефове на компании настояват техните подчинени да прекратят дистанционния начин на работа и да се завърнат на пълна работна седмица в офисите.

46% от анкетираните главни изпълнителни директори са посочили, че прилагат “хибриден” модел на работа, тоест служителите им работят от домовете си през част от работните дни, а през другите са в офисите.