Новина за 2,3 милиарда: АМ „Хемус“ стига Луковит

До края на годината ще бъде пуснато движението по 15-километровия участък от магистрала „Хемус“ от пътен възел „Боаза“ до пресичането с третокласния път Луковит – Угърчин и пътен възел „Дерманци“. Това съобщи Венцислав Ангелов, председател на Управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в отговор на запитване на Mediapool.

Ако това се случи, ще бъде първият готов участък от договорите с инхаус възлагането на магистрала „Хемус“ за над 2.3 милиарда лева от АПИ на държавната компания „Автомагистрали“.

Първоначалното обещание беше този участък да е готов още през 2021 г. или най-късно през 2022 г. Спорове с т.нар. доставчици на материали и техника и спирането на плащанията от страна на държавата обаче доведоха до спиране на строежа на магистралата. То беше подновено през миналата година, а строителите получиха 108 млн. лв. за изграждането на първите три участъка до разклона за Плевен/Ловеч.

През втората половина на 2023 г. се очаква да започне и строителството на участък 9 от магистрала „Хемус“ с дължина 12 км, казва Венцислав Ангелов. Това е отсечката от пресичането с второкласния път Търговище – Разград до участъка Белокопитово – Буховци, който беше въведен в експлотация през октомври 2022 г.

Началото на на строителните дейности зависи от завършването на отчуждителните процедури и издаването на разрешението за строеж, посочи Ангелов.

Този участък ще се строи от фирмите, с които държавната „Автомагистрали“ е сключила договори за доставка на материали и техника още по времето на ГЕРБ през 2020 г.

Магистралата Русе – Велико Търново

Относно изграждането на магистралата Русе – Велико Търново през тази година основно ще се извършват проектантски работи и отчуждителни процедури, каза Венцислав Ангелов.

По думите му работният процес е организиран така, че теренното обезпечаване за двата участъка – от Русе до Бяла и обходният път на град Бяла, да се изпълнява паралелно с изготвянето на техническия проект с цел оптимизиране на времето.

„Това ще ни позволи да започнем строително-монтажните работи в част от участъците до края на тази година, като разрешенията за строеж ще се издават поетапно в зависимост от теренното обезпечаване“, коментира Венцислав Ангелов.

Той припомни, че през 2022 г. бяха подписани договорите с избраните изпълнители на проектирането и строително-монтажните работи, както и на строителния надзор за двете отсечки.

На 19 декември 2022 г. започнаха проектантските работи по договорите. Общият срок за цялостното изпълнение на проектантските работи е 540 календарни дни или около година и половина за участъка Русе – Бяла и 480 календарни дни, което е близо година и 4 месеца, за обхода на град Бяла, посочи пътният шеф.

Изработените технически проекти ще се разглеждат и одобряват от Експертен технико-икономически съвет към АПИ, както и от МРРБ.

През октомври 2022 г. МРРБ одобри проекта на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за участъците. Заповедта за одобряването им влезе в сила на 3 ноември 2022 г., с което започна работата по отчуждителната процедура. В момента се изготвя оценителският доклад за обхода на град Бяла за определяне на паричните обезщетения на засегнатите от обекта имоти, обясни Венцислав Ангелов.