Новите пенсии чупят рекорди

За пръв път от началото на последната ни пенсионна реформа – тази от 2016 г., броят на новоотпуснатите пенсии минава 100 000 и през 2023 г. бележи 6-годишен рекорд.

Новите пенсионери с редова пенсия за пълни условия за стаж и възраст обаче намаляват, а се увеличават получилите пенсия при всички други възможности.

При инвалидните пенсии ръстът е над 10%, при социалните пенсии за инвалидност – 24%, при социалната пенсия за старост – 6,6%. С 10% се увеличават и хората, които чакат да навършат 67 г., за да се пенсионират, защото не им стига стажът.

Това показва статистика за новоотпуснатите пенсии през 2023 г., публикувана от Националния осигурителен институт.

През 2023 г. са отпуснати 100 213 нови пенсии – най-високият брой от 2016 г. насам, когато в очакване на пенсионната реформа побързаха да се пенсионират 107 078 души. Спрямо 2022 г. не е кой знае какво – около 2,7%, но динамиката вътре в различните видове пенсии показва тревожни тенденции.

Новите пенсионери с редова пенсия за осигурителен стаж и възраст – чл. 68, ал. 1 и 2 на Кодекса за социално осигуряване, всъщност намаляват за поредна година. Те са 52 414, с 4,5% по-малко в сравнение с 2022 г. Новоотпуснатите пенсии за инвалидност поради общо заболяване са 40 922 – с 10,74% повече спрямо 2022 г., когато бяха 36 952. Социалните пенсии за инвалидност са по-малко, но с най-голямо повишение сред новите пенсионери за 2023 г. – 4072 при 3281 за 2022 г. С 6,6% са се увеличили и новите социални пенсии за старост – още един вид пенсия, несвързана с трудова дейност. Те са 1102 при 1034 за 2022 г.

Сред новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст също положението не е розово. Пенсиите с пълни условия (чл. 68, ал. 1 и 2) намаляват от 26 524 на 24 610, показват данните за 2023 г. Пенсиите, за които човек чака до 67-годишна възраст, защото няма достатъчно стаж, обаче се увеличават с 10% – от 12 043 на 13 247. Изненадващо, при другите пенсии за непълни условия – тези с пълен стаж, но предсрочно пенсиониране, има намаление – от 7232 до 6837 нови пенсионери.

Друга любопитна информация от статистиката – пенсионираните в сектор „Сигурност“ се увеличават сериозно – с 21%, от 1272 на 1551, като няма нормативни промени, които да обуславят подобно увеличение.

До миналата година всички тези негативни тенденции се неутрализираха от затягането на условията за пенсиониране, въведено с реформата Калфин, и естественото намаляване на пенсионерите. 2023 г. обаче е първата от доста време насам, в която имаме увеличение на общия брой на пенсионерите – те са със 7018 повече, или 2 037 336.