Новият граничен пункт между България и Северна Македония ще струва €11 млн.

Строежът на граничния пункт „Струмяни-Берово“ между България и Република Северна Македония вече е в ход

Строежът на граничния пункт „Струмяни-Берово“ между България и Република Северна Македония вече е в ход. Инвестицията е на стойност над 11 млн. евро.

Това е най-големият проект по програмите за трансгранично сътрудничество, съобщават от пресцентъра на регионалното министерство. Бенефициенти по проекта са Областната администрация в Благоевград и Митническото управление на Северна Македония.

Инвестицията е разделена на две фази. В първата, разчетена да приключи през 2026 г., ще се извършват подготвителните дейности, свързани с планиране, проектиране и избор на изпълнители.

Във втората – от 2027 до 2029 г., ще се реализират строителните дейности по инфраструктурата на граничния комплекс.

На българска територия ще се изградят няколко сгради и ще се довърши довеждащият път. От другата страна на границата ще се модернизират съществуващите конструкции и съоръжения.

Приоритет в дейностите ще са инсталирането на ВЕИ и използването на енергоефективни материали. Ще се обърне специално внимание и на опазването на богатата околна среда в региона, тъй като обектът попада в зона „Натура 2000“.

Инвестицията е обявена за „национален обект“, за да се осигури нейното по-бързо изпълнение. По този начин се прилагат облекчени административни процедури.

Очаква се броят на преминаващите границата между България и Република Северна Македония да се увеличи от 657 000 на 722 700 души годишно след въвеждане в експлоатация на новия граничен пункт.