Ново 20: Предоставяме над 16,5 млн. евро помощ на Украйна

Тя е насочена към подпомагане на макрофинансовата стабилизация на страната

Ще предоставим над 16 милиона евро помощ на Украйна. Народните представители приеха законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между ЕК и България за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ за Украйна.

При първото четене „за“ гласуваха 116 депутати, „против“ гласуваха 48 депутати, а 6 депутати гласуваха „въздържал се“, пише БГНЕС.

Веднага след това ратификацията мина и на второ четене. При него 114 депутати гласуваха „за“, 50 „против“ и 7 „въздържал се“.

Помощта е насочена към подпомагане на макрофинансовата стабилизация на Украйна и укрепване на капацитета ѝ за възстановяване. Макрофинансовата помощ се предоставя под формата на заеми и грантове.

Предвидено е общият размер на заемите до 6 млрд. евро да се ползват с покритие от 70% чрез платени провизии, като 9% от тях са за сметка на бюджета на ЕС, а държавите членки гарантират до 61% от стойността на заемите.

Гаранциите, които държавите членки трябва да осигурят са в общ размер на 3 660 000 евро, като за определяне на размера на гаранционната вноска на всяка държава членка се използва делът, който нейният брутен национален доход представлява в Брутния национален доход на ЕС.

Необходимите гаранции по помощта, които България следва да предостави, възлизат на 16 654 646 евро.