НСО търси охранители и шофьори, ето изискванията

Националната служба за охрана (НСО) приема документи на кандидати за охранители и шофьори, съобщи службата. Документите ще се приемат до 27 януари. Свободните сержантски длъжности са 30 – 20 за охранители и 10 за шофьори.

За охранители могат да кандидатстват хора на възраст до 32 години и завършено най-малко средно образование. Новопостъпилите служители ще преминат начално военно обучение и първоначална професионална подготовка, с която ще придобият специфични знания и умения за използване на огнестрелно оръжие, специализирано оборудване и тактика и техники за защита.

Кандидатите трябва да са пълнолетни, с чисто съдебно минало, да са физически и психологически пригодни, както и да притежават шофьорска книжка за категория „B“.

Кандидатите за служители по охраната преминават през изпит за установяване на ниво на физическата подготовка, психологическо изследване и заключително интервю.

За шофьорските позиции могат да кандидатстват хора на под 40 г., психологически пригодни, с най-малко средно образование и с чисто съдебно минало.

Те трябва да имат свидетелство за управление на МПС от категория „C“ и да не са лишавани от право на управление на МПС през последните 3 години. Сред изискваните документи е и удостоверение (справка) от МВР-Пътна полиция за наложените наказания на водача.

Кандидатите за шофьори преминават през изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността, в т.ч. практически изпит с управление на автомобили от различни категории („C“ и „B“) на полигон и в градски условия.