НЯМА МИЛОСТ: Токът скача с 35%

Промените в Закона за енергетиката може да ни сюрпризират с драстично поскъпване на електроенергията за бита посред зима. Възможно е 35% увеличение на цената. Това потвърди и бившият шеф на парламентарната енергийна комисия, на БЕХ и на АЕЦ Валентин Николов.

Населението ще остане на регулирания пазар до края на 2025 г. и чак след това то ще бъде пратено на борсата, предвиждат промени в Закона за енергетиката.

Причината е, че проектът предлага от 1 януари 2024 г. да се махне общественият доставчик НЕК, който сега миксира тока за регулирания пазар по определени от КЕВР цени и количества, продава я на крайните снабдители „Електрохолд продажби“, „ЕВН България Електроснабдяване“ и „Енерго-Про Продажби“, а те на домакинствата на цена, определена от регулатора. Крайните снабдители и търговски фирми, които ще доставят електроенергия на населението, ще я купуват от борсата или през платформи от самите предприятия производители.

Фондът „Сигурност на електроенергийната система“ трябва да компенсира разходите, които са над себестойност за битовите потребители. Но тук могат да станат големи манипулации, предупреди Валентин Николов. „Много неща трябва да се обмислят, преди да се приеме законът. Може да се източи фондът, трябва да е ясно кой ще го захранва, по какъв начин ще се следи“.

Домакинство ще се счита за енергийно бедно, ако след плащане на сметките за отопление и ток му останат по-малко пари от линията на бедност на човек. При 526 лева линия на бедност за човек от януари 2024 г. на семейството трябва да му остава по-малко от тази минимална сума, за да се приеме за енергийно бедно.

Определянето кое домакинство е енергийно бедно и ще има право на помощ ще се реши с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министрите на енергетиката, регионалното развитие и труда и социалната политика.