Няма работници? 600 986 българи търкат дивана

1 037 800 българи са в трудоспособна възраст, но не работят. От тях 42,1% учат или карат някакъв вид обучение. Това означава, че има 600 986 българи, които нито учат, нито работят, а само търкат дивана вкъщи. Това показват данните на НСИ за работната сила през първото тримесечие на годината.

От тях става ясно, че след почти три години непрекъснато свиване безработицата отново пое нагоре. Тя е вече 5% – 0,6 на сто по-висока, отколкото година по-рано. Това означава пречупване на тренда за първи път от пандемията насам. През последните няколко тримесечия безработицата беше паднала до 4%, а в някои отделни месеци и до 3,7%.

Регистрираните в бюрата по труда лица в активна възраст в момента са около 152 500 души, докато година по-рано бяха 134 900 души. Коефициентите на безработица според образованието са 1.3% за висшистите, 4,7% за тези със средно, и 18,6% за хората с основно и по-ниско образование.

Лошото на сегашната тенденция е, че тя е съчетана и с намаление на заетостта. В момента у нас работят 2 907 000 души, докато година по-рано са били 2 928 000. Само по себе си увеличението на безработицата не е обезпокоително, защото може да се дължи и на демографски причини.

Намалението на заетите лица обаче означава, че просто няма кой да работи. НСИ е забелязал и още по-силно увеличение на младежката безработица. Коефициентът във възрастовата група 15-29 навършени години през първото тримесечие на 2024 г. е 9,3 на сто. В сравнение със същия период на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2,2 на сто.

Справка в НСИ показва, че коефициентът на младежката безработица през първото тримесечие на 2023 г. е бил 7,1%. В сравнение с година назад е бил по-нисък с 1,1 процентни пункта, което изцяло се е дължало на намалението му при жените – с 2,6 процентни пункта.

Общият брой на икономически неактивните хора (извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през първото тримесечие на 2024 г. се увеличава спрямо същия период на предходната година и достига 2 450 200, от които 987 400 са мъже и 1 462 800 – жени. През първото тримесечие на 2023 г. общият брой на хората извън трудовия пазар е бил 2 446 800, показва справка в НСИ.