От 1 юли заседанията на общинските съвети ще се излъчват онлайн

Общинските съвети са задължени да оповестяват предварително дневния ред за всяко предстоящо заседание, заедно с материалите по него на интернет страницата на общината или на общинския съвет

От 1 юли заседанията на общинските съвети и на комисиите ще се излъчват на живо на интернет страниците на общините или общинските съвети, като записите от заседанията трябва да се съхраняват. Поименното гласуване няма да е задължително.

Това приеха на второ четене депутатите с промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Промените предвиждат още общинските съвети да оповестява предварително дневния ред за всяко предстоящо заседание заедно с материалите по него, като документите трябва да са с отворен формат, позволяващ директното извличане на текстова информация. Това важи и за за дневния ред и документите от заседанията на комисиите.

Отпадна обаче предложението за поименно гласуване. „Възраждане“ атакуваха „Продължавае промяната – Демократична България“, че не са подкрепили собственото си предложение. Като причината за отпадането се посочи нуждата от инвестиции в система, която ще е скъпа за най-малките общини, а и според мнозинството хората там се познават и така или иначе знаят кой как гласува.

В мотивите към законопроекта е посочено, че предвид възможността хората да участват в заседанията и комисиите на общинския съвет, да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския свет, кмета или общинската администрация, някои граждани са принудени да направят допълнителни разходи за пътуване и да отсъстват от работа.

Заради това се предлага заседанията на общинските съвети и комисиите да се излъчват на живо. Така пречките пред упражняването на правата на гражданите ще бъдат лесно преодолени.

А за да могат да проследят пълноценно дебата в общинските съвети, гражданите трябва да имат възможността да се запознаят предварително с внесените проекти за решения, мотивите и приложенията към тях, какъвто е смисълът на една от поправките в закона – дневният ред за всяко предстоящо заседание да се оповестява ведно с материалите по него на интернет страницата на общината.

Посочва се още, че предложените изменения и допълнения няма да доведат до допълнителна административна, финансова или друга тежест.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация е предложен от „Продължаваме промяната-Демократична България“. Той ще влезе в сила от 1 февруари, а видеоизлъчването на заседания ще започне от 1 юли.