От днес започва изплащането на актуализираните пенсии

От днес започва изплащането на актуализираните пенсии. Всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2023 г., се увеличават с 11% по т.нар. „швейцарско правило“.

То е заложено в Кодекса за социално осигуряване и е равно на сбора от 50% от нарастването на доходите и 50% от индекса на потребителските цени.

От 1 юли новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 580,57 лв. Минималният размер на другите видове пенсии, свързани с трудова дейност – инвалидни, наследствени, се определя като процент от посочения минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Средната пенсия става 883,14 лева.

Социалната пенсия за старост става 307,07 лв. Това увеличение се отразява на други пенсии и добавки, чиито размери се определят като процент от социалната пенсия за старост, като тези на военноинвалидите и гражданскоинвалидите, персоналните пенсии, добавката за чужда помощ.

Максималната пенсия се запазва на 3400 лева.

Тези, които получават парите си на пощенските гишета, ще ги получават до 22 юли, а по банков път парите ще бъдат преведени днес.