От НЗОК потвърдиха: Болница Лозенец трябва да върне над 340 000 лв.

Болница Лозенец трябва да възстанови на Националната здравноосигурителна каса 349 272.00 лв. Това става ясно от пубрикувано в сайта на здравния фонд потвърждение за резултатите от извършена проверка в лечебното заведение.

Проверката е била предизвикана от сигнал на доц. Добри Хазърбасанов, началник на Клиниката по кардиология в лечебното заведение, за отчетени, но неизвършени процедури на пациенти. Сигналът съдържал и конкретни данни за 58 здравноосигурени лица.

Преди дни доц. Хазърбасанов разказа и за схемата, по която по думите му е била „източвана“ Касата.

Лекарят обяснява, че когато има стеснение на кръвоносен съд, той се документира по съответния начин с ангиография, цветна снимка или скенер. Вижда се, че има някакво стеснение, прави се процедура, при която катетър се вкарва в тялото и се записва на съответното устройство. Но тези неща липсват, а за това Здравната каса плаща около 4500 лв. За да се документира, НЗОК изисква да е записано на външен носител. Но нещата, които са правени, са фиктивни. Печели се от парите от Касата. Те отиват за болницата, няма персонални печалби, казва кардиологът.

В изявление от болницата посочиха, че проверката на НЗОК не е установила „отклонения и нарушения в медицинската дейност“. Бил е констатиран пропуск – „изцяло бюрократичен“ – непълно отразяване на данни не при лечението, а при изписване на пациентите, тъй като системата временно не е функционирала. От болницата уточниха, че актът все още не е влязъл в сила.

Според информацията от НЗОК проверката е извършена през октомври 2023 г. като са изискани записи от манипулациите по клинична пътека № 20.1 „Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години“.

„Извършените ангиографски, инвазивни и/или интервенционални процедури се записват на електронен носител, който се съхранява в лечебното заведение и подлежи на контрол като доказателство, че отчетените процедури действително са извършени“, твърдят от Касата като се позовават на разписани в Националния рамков договор и конкретната клинична пътека изисквания.

От болницата са предоставени рентгенови изображения или частични записи от няколко секунди на USB, „които не могат да се определят като пълен видеозапис на отчетената манипулация“, констатират проверяващите.

На болницата е издаден протокол за неоснователно получени суми.

От НЗОК е изпратено писмо до Министерството на здравеопазването е уведомено за резултата от извършената проверка.

Предвид изнесените твърдения в сигнала и установената липса на пълен видеозапис или частични записи на инвазивни и/или интервенционални процедури, с които е отчетена КП 20.1 от здравния фонд е изпратено писмо и до директора на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, с приложени материали от извършената проверка.