флаг на Австрия
флаг на Австрия

От санкции срещу Русия през 2015 г. Австрия ще загуби 45 000 работни места

Целите, заради които бяха наложени, няма да бъдат постигнати, а резултатът е, че пречат на бизнеса

Според най-новия анализ на австрийския институт за икономически проучвания WIFO преките загуби от спирането на износа на попадналите под ударите на санкциите срещу Русия австрийски стоки възлизат на 120 милиона евро.

Но от създалата се в резултат на санкциите цялостна негативна политическа и стопанска обстановка около Русия спадът в бруто социалния продукт на Австрия е много по-висок – за 2014 година 0,6 милиарда евро, което означава загуба на около 9000 работни места. Според прогнозите на института през 2015 година се очаква негативните последици да бъдат още по-значими – бруто социалният продукт да спадне с 2,9 милиарда евро и да бъдат загубени още 45 000 работни места.

Всичко това не може да не тревожи австрийската общественост, издания като в. „Курир“ и сп. „Формат“ дадоха израз на тези настроения. Според търговския представител на Австрия в Москва Дитмар Фелнер в московските магазини няма признаци на дефицит, витрините са пълни. Швейцарците, които сега продават скъпите си сирена, печелят, а австрийците губят.

Месото идва от Южна Америка, плодовете и зеленчуците от Близкия изток, от Африка и от Сърбия. Латвийците продават кравето масло на белорусите, а те на Русия. А в руската провинция нищо не се е променило, там никому не липсва френското сирене.

За коментар се обърнахме към водещия австрийски експерт по икономическите връзки с Русия и Източна Европа д-р Михаел Ангерер.

– Благодаря ви, че се съгласихте да проведем нашия разговор на български, къде и кога научихте така добре нашия език?

– Бях изпратен от Австрийската стопанска камера в България веднъж от 1978 до 1980 година като стажант в австрийското търговско представителство в София. След това работих в други страни на света – в Америка, в Арабския изток. След това в Прага и последните 8 години отново в България, откъдето се върнах съвсем наскоро и станах регионален мениджър за Русия и по-голямата част от страните от бившия Съветски съюз като Беларус, Украйна, Централна Азия, Азербайджан и Армения. Съпругата ми е българка и вкъщи говори с децата ни на български език, а пък аз на немски. В семейството ползваме двата езика паралелно.

– Многоезичието е част от вашето всекидневие.

= Да, така е, синът ни отиде дори по-напред, научи и руски и вече го ползва съвсем свободно.

– Споменахте руски, всъщност темата на срещата ни е отражението на санкциите на ЕС срещу Русия върху австрийската икономика.

– Първото, което трябва да се каже, е, че Русия беше и все още е един от най-важните търговски партньори на Австрия. През 2013 г. тя е на 10-о място по стокообмен. Русия е за нас и важен инвестиционен партньор. Австрийски фирми са инвестирали в Русия 8 милиарда евро, съответно руски фирми са инвестирали в Австрия над 10 милиарда евро. За първи път миналата 2014 година има спад в стокообмена. Последните 3 години преди това – от 2010-а до 2013-а, имаше постоянен ръст, при това значителен – 10 на сто годишно. Очаквахме съкращението на австрийския износ за Русия през 2013-а да е по-драматично, но се разминахме само със спад от 10%. Някои отрасли като хранителната промишленост, земеделието и туризма пострадаха по-силно, при машиностроенето спадът не беше толкова рязък. Но проблемът не е само в санкциите, а във влошаването на цялостния бизнес климат около Русия, в т.ч. неизгодния курс на еврото към рублата. За руските фирми еврото стана много по-скъпо и те намалиха вноса от Австрия и въобще от ЕС. Допреди неотдавна 1 евро в Русия се купуваше за 40 рубли, сега вече е към 70, почти двойно. Като цяло руската икономика се свива или расте много по-бавно, отколкото преди. Има спад в строителството, общо в инвестициите. И това се отразява пряко върху нашите фирми, които търгуват с Русия.

– Медиите съобщиха, че има фирми, които са съкратили вече над 3/4 от своя персонал.

– Една от тях е австрийският клон на МАN – производител на камиони, която загуби голяма поръчка за Русия. Москва съкращава също така и бюджетните разходи, което доведе и до намаляване на поръчките от страна на държавните предприятия.

– Австрийската стопанска камара разработва ли инициативи за неутрализиране на вредните последици от санкциите?

– Имаме вече такива инициативи: опитваме се да активизираме и диверсифицираме международните търговски връзки. Заедно с Министерството на икономиката предлагаме и помагаме на австрийски фирми, засегнати от санкциите срещу Русия или от събитията в Украйна, да намерят и се настанят на други пазари, да речем, в Централна Азия, Далечния изток или други райони и страни на света, като тази инициатива е дотирана от австрийския държавен бюджет с 2,5 милиона евро.

– Има ли инициативи за подпомагане на австрийско-руското сътрудничество?

– Разбира се. Продължаваме да съдействаме на наши предприятия да се ориентират към Русия или, ако вече са там, да задържат своите позиции на руския пазар. Да продължат да участват в панаири и специализирани изложения в Русия. Продължаваме да разширяваме връзките и сътрудничеството с отделните икономически региони на Руската федерация. Готвим се да посрещнем представители на деловите среди от Нижни Новгород, Воронеж, Москва. Подготвяме отделни срещи с представители на бизнеса от Далечния изток. В тях обикновено участват и пратеници на съответните държавни институции като губернатори и представители на правителствата на съответните области, автономни райони и републики на Руската федерация. Намерението ни е въпреки кризата в отношенията бизнес контактите и общуването да продължават да се поддържат и развиват. Надяваме се скоро ЕС да премахне икономическите санкции срещу Русия и стокообменът отново да тръгне нагоре. Това са неща, които са извън нашето влияние, но нашето послание е: санкциите няма да доведат до постигането на целите, заради които бяха наложени. Засега единственият резултат е, че пречат на бизнеса.

– Какви са вашите прогнози за 2015 година?

– Още 10-15 на сто спад от нивото на 2014-а.

– Как оценявате стокообмена с България?

– Износът ни за България е около 600 милиона евро през 2014-а. През 2008-а беше почти 1 милиард евро. След това в резултат на спада в българската икономика намаля и вносът от Австрия. Износът на български стоки за Австрия е около 300-320 милиона евро годишно. През последните 1-2 години имаме известен ръст за сметка на облекло, части за машини и съоръжения, дори ски. Има доста нови изделия, които се прибавиха към традиционните хранителни и селскостопански стоки. България напоследък става интересна като място за производство – по-близо е от азиатските страни, по-лесно се организират производството и мениджмънтът, има изградени дългогодишни традиционни връзки и контакти. Австрийските фирми по принцип са по-малки. За тях азиатските дестинации са по-рискови и неизгодни. В България могат да се правят по-малки и по-гъвкави инвестиции.