Отпуснаха близо 80 млн. лева за по-високи заплати в университетите

Служебният кабинет осигури близо 80 млн. лв. допълнително за възнагражденията в държавните висши училища, съобщиха от правителствената пресслужба.

От съобщението става ясно, че двете постановления за отпускане на средствата, за които служебният премиер Димитър Главчев пое ангажимент през изминалата седмица пред Съвета на ректорите и синдикатите, са вече приети от Министерски съвет.

Още в петък полагащите се 39 млн. лв. допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища са наредени от МОН по сметките на университетите.

Това ще даде възможност минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища да се увеличи с 290 лв. – от 1810 лв. на 2100 лв.

Повишението ще обхване 33 държавни висши училища с 2086 асистенти и всички останали преподаватели, заемащи академични длъжности в тях.

То ще допринесе за привличането и задържането на млади преподаватели и тяхното развитие в академичната кариера. Средствата са разчетени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., поради което на настоящия етап няма пречка да се реализира увеличение на възнагражденията на академичния състав от 1 януари 2024 година, посочват от Министерския съвет.

Утре на среща на Министерството на образованието и науката (МОН) с представители на Съвета на ректорите и синдикатите предстои да бъде обсъдено точното разпределение на тези средства между университетите.

Въпреки отпуснатите средства се очаква днес 44 висши училища и университети да не отворят врати в изпълнение на решение на Общото събрание на Съвета на ректорите от 17 май.

Ректорът на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло Копрев посочи като причини за протеста неизпълнението на политиките във висшето образование. Той иска да се обърне повече внимание на обучението в университетите.