Пак греда за Гергов: 29% от панаира остават под запор

Ново произнасяне на съда потвърди – община Варна не може да се разпорежда с акциите си в „Международен панаир Пловдив“ АД и да ги прехвърля на други лице. 

Става дума за определение на Софийския апелативен съд във връзка с делото, заведено от министъра на икономиката Богдан Богданов.

Държавата претендира за собственост върху 16 314 400 броя акции, които представляват 29% от капитала на  панаирното дружество. През лятото община Варна се опита да прехвърли въпросните акции на фирма, контролирана от бизнесмена Георги Гергов, но и този ход бе париран: 

Министърът поиска акциите да бъдат запорирани като обезпечение по иска. Софийският градски съд по-рано уважи това искане, а сега и Апелативният съд го потвърждава. Тъй като това е втора инстанция, произнасянето не подлежи на обжалване

„Държавата трябва да запази собствеността си в Пловдивския панаир, но и да работи за развитието му. Дружеството не се управлява ефективно, затова Министерството на икономиката готви стратегия за развитието му“, коментира Богдан Богданов.

Сагата с полуприватизацията на панаирното предприятие се развива от дълги години и тежи на съвестта на поредица правителства. По времето на управлението на Бойко Бориков по схема, измислена от Георги Гергов, шеф на БСП – Пловдив, а в последствие низвергнат от соцръководството, община Варна стана акционер в панаира, после понечи да се откаже, а накрая се стигна до дело за собствеността върху 29% от акциите.