Пак обещание: Минималната пенсия става 650 лева

Минималната пенсия ще нарасне до 650 лв. за период от три години. Това предвижда средносрочната бюджетна прогноза на Министерството на финансите за периода 2024-2026 г.

Разчетите на министерството са минималната пенсия, социалната пенсия за старост с всички свързани с тях плащания ежегодно от 1 юли да бъдат увеличавани по “швейцарското правило” – с 50 на сто от инфлацията и с 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход за предходната година. Но дали реално това ще се случи ще зависи от парламента и кабинета. За разлика от индексирането на пенсиите, което ежегодно става автоматично по действащото в момента “швейцарско правило”, вдигането на минималната и социалната пенсия за старост става съответно с решение на парламента и на правителството.

За настоящата година разчетите на Министерството на финансите са за увеличение на минималната и на социалната пенсия за старост с 12 на сто съответно до 523,04 лв. и 276,67 лв. За следващите три години при прилагане на “швейцарското правило” увеличението на пенсиите би трябвало да бъде с 9,6% през 2024 г., със 7,6% през 2025 г. и с 5,4% през 2026 г. В резултат през следващите три години минималната пенсия трябва да нарасне до 650 лв., а социалната пенсия за старост да достигне 343,85 лв.

Заедно с това ще нараснат и парите за хората с увреждания, които се определят на база минималната или социалната пенсия за старост. Например минимална пенсия за инвалидност поради общо заболяване за хора с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто се определя като 105% от минималната пенсия за стаж. Така от 1 юли 2023 г. тази пенсия би трябвало да нарасне на 549,19 лв., а от средата на 2026 г. да стане 682,62 лв.

При реализиране на тези увеличения на пенсиите през 2024 г. разходите за пенсии ще нарастват с 2,145 млрд. лв. спрямо разчетите за 2023 г. и ще достигнат 21,4 млрд. лв. През 2025 и 2026 г. увеличението на разходите за изплащане на пенсиите спрямо предходната година ще бъде съответно с 1,812 млрд. лв. и 1,481 млрд. лв. Като през 2026 г. разходите за пенсии ще бъдат 24,7 млрд. лв. Като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната разходите за пенсии ще нараснат до 10,8% през 2024 г. и до 11,1% през следващите две години. Но така пак ще останем под средното ниво за страните от ЕС. Разходите за пенсии в държавите от ЕС са средно 13,6% от БВП, показват последните данни на Евростат.