Bulgarian lev in a magnifying glass a business background

Парите в брой ни излизат все по-скъпо

Ново увеличение на таксите за теглене и внасяне на пари започват банки у нас

Тегленето и внасянето на пари в брой ни излиза все по-скъпо. Поредно увеличение на таксите подготвят банките от следващите месеци, като най-голямо повишение се предвижда за услугите на гише в офис на банката.

Повече ще плащаме всеки месец и за поддържането и обслужването на разплащателна сметка. От 16 декември тази година таксата за обслужване на най-масовите сметки със суми до 200 000 лева, открити в „УниКредит Булбанк“ без дебитна карта към тях, става 5 лева при 4 лева досега.

Поевтинява обаче тази за големи сметки с над 200 000 лева, която също ще бъде 5 лева, при 10 лева досега. Ако имате издадена дебитна карта, то ще плащате за поддръжка на сметката по 3 лева на месец, ако в нея постъпват регулярно суми, и 5 лева, ако не се ползва често. Сега таксите са съответно 2,55 лева и 3 лева. С 8 лева се вдига таксата за обслужване на съвместни разплащателни сметки, които например се ползват от двама съпрузи, като банката ще удържа по 20 лева всеки месец.

Двойна става и таксата за блокиране на сметка – 4 лева, а за получаване на адрес на извлечение на хартия ще ни струва 6 лева, при 2 лева в момента.

Поскъпват и услугите по платежните сметки за основни операции и ако искате да си откриете такава, ще ви струва 2,10 лева, вместо 1,55 лева. Внасянето на пари в брой по нея вече става минимум 2,45 лева, а не 0,85 лева както е сега. Още повече излиза тегленето, като за сума до 1000 лева ще трябва да платите 6,45 лева такса, сега тя е 3,50 лева. Повишава се и сумата, която ще ви взима банката, когато теглите от неин банкомат, като това ще ви струва вече 0,12% от сумата или минимум 0,28 лева. Сега таксата е само 25 стотинки, независимо от сумата. Ако пък правите това от банкомат на друга банка, таксата става 0,17% от сумата, но не по-малко от 1,35 лева.

Клиентите на банката ще плащат повече и за внасяне на пари по сметка на каса, както и за теглене на суми, за броене на монети и обмяна на валута.

„УниКредит Булбанк“ повишава и таксите за обслужване на кредити. Ако подадете искане за теглене на заем на хартия, това ще ви струва 80 лева, а досега за тази услуга нямаше такса. Няма да плащате комисиона обаче, ако подпишете искането дигитално. 20 лева пък ще трябва да платите за издаване на банково удостоверение за одобрение на кредит, досега и тази услуга беше безплатна.

От средата на януари нови такси ще плащат и клиентите на „Общинска банка”. И тук се повишава таксата за теглене и внасяне на пари в брой. Ако решите да си внесете или изтеглите пари по или от своята сметка, то това ще ви струва 2 лева, ако сумата е до 3000 лева, сега таксата е 1,50 лева. За по-големи суми ще ви вземат на касата 0,20% върху сумата. Сега банката прибира 0,20% за частта над 3000 лева, но минимум 3 лева. Ако пък става въпрос за монети, то ще платите поне 4 лева или 2,50% върху сумата.

Увеличава се и комисионната за теглене и внасяне на каса без използване на карта, като над 2000 лева с предварителна заявка тя става 0,60% върху цялата сума, а без заявка – 0,70% върху нея.

И „Общинска банка” подготвя промени в тарифите за платежните сметки за основни операции. Въвежда се такса за внасяне на пари по такива сметки в размер на 1,10 лв. за суми до 3000 лева и 0,15% от сумата за по-големи преводи. В момента банката не взима такса за тези услуги. За теглене на малки суми до 2000 лева таксата става 0,30% върху нея, но не по-малко от 3 лева, а за по-големи – 0,40% върху сумата. Сега таксата за суми до 2000 лева е 0,09% и минимум 90 стотинки, а за по-големи – 0,30% за частта над 2000 лева, но минимум 6,90 лв. и максимум 290 лева.

Централна кооперативна банка пък повишава цената на услугите си за фирми, ако клиентите решат да направят това в някой от клоновете й. Така например, ако бизнес клиент реши да прехвърли пари между свои сметки или между такива на различни клиенти, това ще му струва от 11 декември 4,50 лева, а не 4 лева. Таксата за преводите през БИСЕРА става 7 лева при 6,85 лева сега, а за преводи през РИНГС, направени в офис на банката, 40 лева при 23 лева сега. Ако преводът е направен по електронен път, таксата вече ще бъде 12 лева от 10 лева сега. Поскъпва и обслужването на запорирани сметки, като еднократната такса за обработка на запорно съобщение става 35 лева при 31,29 лева сега, а месечната за поддържане на такава сметка – 36 лева от 35,20 лева в момента.

Българо-американска кредитна банка променя на два пъти таксите и комисионите си. Първата промяна за клиенти физически лица е от 1 декември тази година, а следващата от 1 февруари догодина. Така таксата за откриване на разплащателна сметка в банката става 4,50 лв. при 4 лева сега. Месечната комисиона за поддръжка на сметката също се вдига от 4 лева на 4,50 лева. И тази банка вдига таксата за внасяне на пари в брой на каса, като сега за тази услуга се плащаха 2 лева, ако сумата е до 3000 лева, но от февруари тя ще важи за суми до 2000 лева.

За теглене на пари в брой в момента банката взима 5,50 лв. за суми до 2000 лева и 0,6% от 2000 до 50 000 лева. От догодина таксата става минимум 6 лева за суми до 50 000 лева или 0,6% от изтегленото. Откриването на платежна сметка за основни операции струва 2 или 3 лева в зависимост от това дали искате или не към нея да има дебитна карта. Ако в нея постъпват само доходи от заплати, пенсии, помощи и стипендии, то няма месечна такса за поддръжка, както и такава за теглене в брой на каса и от банкомат на същата банка. Има обаче такса, ако внасяте по нея пари в брой, като за суми до 3000 лева таксата е 80 стотинки.

Как ще се ползват безплатните сметки

Докато банките повишават таксите по платежни сметки за основни операции, Министерство на финансите подготви промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, в който се уточнява как хората ще могат да ползват безплатните сметки, по които да постъпват суми от заплати, пенсии, стипендии и помощи.

Предвижда се на платежните сметки за основни операции да не се начислява такса обслужване на сметка.

Клиентът ще може всеки месец да прави без такса до три кредитни превода, включително чрез системите за онлайн банкиране на обслужващата банка, и да тегли до три пъти пари в брой от банкомат или ПОС, но само на същата банка, на която е картата му.

Това обаче няма да важи за теглене на пари от банкомат на друга банка, както и  за теглене на пари в брой на каса в офис на банка.

Въвежда се изискването всеки клиент да декларира пред банката вида на получените средства от трудови доходи или пенсии. А ако настъпи промяна в доходите му, да уведоми отново банката. Всеки клиент ще може да притежава в банка повече от една платежна сметка, различна от сметката за основни операции, пише още в законопроекта.

Безплатните сметки бяха въведени от 1 септември, след като се прие задължението за всички работодатели със 100 или повече наети лица да изплащат трудовите им възнаграждения само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната.

Според омбудсмана Диана Ковачева обаче така определените три тегления без такса са крайно недостатъчни. Тя настоява при теглене на пари в брой да се включи и определен брой платежни операции на гише в банков офис, което би гарантирало безплатно обслужване при техническа неизправност на банкоматите, за каквито проблеми в институцията на омбудсмана постъпват значителен брой сигнали. Финансовата помощ за хората с увреждания и издръжката след развод  и раздяла също да бъдат включени в сумите, които могат да постъпват в безплатните сметки за основни операции, иска още омбудсманът.

Предстои промените в закона да бъдат одобрени от Народното събрание преди да станат факт и да започнат да се прилагат от банките.