Пазете децата! Всяко трето българче е жертва в интернет

Едно от седем деца в България е жертва на онлайн тормоз, а 47%, или всяко второ дете е преживяло някаква форма на насилие. Това показват данни от национално проучване на УНИЦЕФ България, цитирани от представителя на организацията Кристина де Бройн по време на Първата национална конференция „Децата в дигиталния свят“.

Проучване на Държавната агенция за закрила на детето, направено сред 4 хил. деца в София и Варна, показва, че 37% от тях са жертва на кибертормоз (т.е., всяко трето, б.ред.), но не са споделили с никого, каза Теодора Иванова, председател на агенцията.

Половината от децата заявяват, че влизат в интернет поне по 5 пъти на ден, а 25% от тях съобщават, че прекарват над 5 часа онлайн. Близо 66% от участниците в проучването казват, че са получавали покана за среща, като в 26% от случаите предложението е било за среща на живо.