Пенсиите скачат от 1 юли – ето с колко (ГРАФИКА)

Пенсионерите ще получат средно по 90 лв. допълнително към пенсиите си от 1 юли 2024 г. Причината за това е предстоящото увеличение на пенсиите с 11 на сто, което е заложено в бюджета за настоящата година.

Броят на пенсионерите в страната е 2 042 390 души, или с 13 699 (+0,7%) повече в сравнение с миналата година по това време, показват последните данни на НОИ. Средният месечен размер на сумата, която получава един пенсионер, сега е 829,72 лв. В тази сума влиза не само основната пенсия, а и всички добавки към нея. От 1 юли предстои ново увеличение с 11% както на минималната пенсия, така и на всички останали получавани в страната пенсии, включително и на добавките към тях.

Това означава, че средната сума, която взима един пенсионер на месец, ще нарасне с около 90 лв. и ще достигне 920 лв. Конкретното увеличение за всеки човек ще зависи от получаваната в момента пенсия и ще бъде в много широки граници – от 27 лв. до 336 лв.

Но не всички пенсионери ще получат увеличение с 11 на сто от 1 юли. Причината за това е съществуващия таван на пенсиите от 3400 лв., който остава без промяна поне до края на годината. А в плановете на последното редовно правителство беше този таван на пенсиите да остане в сила поне през следващите две години.

Към края на месец март 5190 души получават пенсии в размер от 3000 лв. до 3400 лв. При предстоящото увеличение от 1 юли пенсиите на голяма част от тези хора ще надминат прага от 3400 лв. и те няма да взимат реалната си пенсия, а ще получават тавана от 3400 лв. За тях увеличението ще бъде по-малко от 11 на сто.

Средният размер на получаваните от пенсионерите пари е по-голям от минималната заплата. В момента минималната заплата е 933 лв. Но след плащане на данъци и осигуровки нетната сума за получаване от хората на минимална заплата е 724 лв., което е по-малко дори от получаваната сега средна сума от един пенсионер, която е близо 830 лв. А от 1 юли парите за пенсионерите ще бъдат увеличени.

Ежегодното индексиране на пенсиите от 1 юли става по “швейцарското правило” – с 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход и с 50% от инфлацията за предходната година. В края на миналата година, при съставяне на бюджета за тази година, прогнозата беше, че при прилагане на “швейцарското правило” увеличението на пенсиите трябва да бъде с 11%.

И необходимите за това пари бяха предвидени в бюджета. Но неотдавна се оказа, че ръстът на средния осигурителен доход и на инфлацията са по-малки от първоначалната прогноза и увеличението на пенсиите трябва да бъде с 10 на сто. Но Управителният съвет на НОИ реши да се съобрази с предвиденото в бюджета увели