Пенсията за стаж и възраст мина 900 лева

Средната пенсия за осигурителен стаж и възраст надхвърли 900 лв. и след юлското осъвременяване вече е 907,45 лв., обяви Националният осигурителен институт. Това е с 12,4% повече спрямо юни (99,80 лв.) и с 23,9% повече спрямо юли 2022 г. (175,27 лв.). Последното сравнение показва ефекта на две увеличения – октомврийското преизчисление и 12-те процента по швейцарското правило през юли.

Средният месечен размер на пенсията е 825,44 лв., като тук вече влизат различните пенсии, които не са свързани с трудова дейност и които по правило са значително по-ниски от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (тя е 523,04 лв. от 1 юли).

Тези увеличения продължават да се финансират почти наполовина от данъците, тъй като приходите от осигуровки не успяват да догонят разходите. За седемте месеца на тази година разходите на държавното обществено осигуряване, в които най-голям дял имат пенсиите, са 12,047 млрд. лв., което е с почти 2,3 млрд. лв. повече в сравнение с първите седем месеца на 2022 г.

Приходите също растат, но много по-бавно – те са 6,352 млрд. лв., или с 811,1 млн. лв. повече спрямо седемте месеца на 2022 г.

Трансферът от бюджета за покриване на недостига е 5,716 млрд. лв. Разходите за пенсии са 10,713 млрд. лв., като увеличението при тях е 2,377 млрд. лв. или 28,5% повече спрямо същия период на миналата година.