По спешност? Кабинетът ударно разпродава държавни имоти

Служебното правителство, което бе остро критикувано за кадруване в министерства и държавни фирми, се е разпростряло на нов спорен терен – разпореждането с държавна собственост. В края на 2022 г. и в началото на тази година има видима активизация на Агенцията за публични предприятия и контрол в провеждането на търгове за продажба на големи имоти, публична държавна собственост. Някои от имотите са актувани непосредствено преди продажбите. Интересни са и резултатите при някои приключили вече търгове – припокриване на купувачи.

Това показа проверка на „Сега“ в електронната платформа за продажба на имоти, частна държавна собственост, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК). През тази платформа чрез електронен търг вече се продават почти всички имоти, частна държавна собственост и около сделките има значително по-голяма публичност.

Прегледът на обявените търгове от идването на служебното правителство на Гълъб Донев показва явно активизиране при продажбите на големи имоти, частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв., предоставени за управление на областните управители. Такива имоти по закон се продават при завишени изисквания с решение на агенцията за публичните предприятия и контрол, но инициативата и при тези продажби идва от съответния областен управител. Решенията за продажба на по-евтините имоти идват самостоятелно от областните управители.

Към момента в електронната платформа има обявени от АППК 16 предстоящи търга, като 13 от тях са на имоти към областните управители с оценка над 10 000 лв. От началото на миналия август, когато дойде на власт кабинетът Донев, са вече проведени други 9 търга.

Това са сериозен брой сделки на фона на факта, че броят на големите имоти към областните управители не е толкова голям. По данни към средата на 2022 г. е имало областни управи, които не разполагат с нито един имот с данъчна оценка над 10 000 лв. – например Ловеч, при други тези имоти са малък брой – Силистра например декларира 4 такива имота.

Наред с продажбите на големи имоти с данъчна оценка над 10 000 лв. има множество продажби, обявени самостоятелно от областните управи, с данъчни оценки под 10 000 лв. Предстоящите търгове, обявени от областни управители, в момента са 16. За сравнение от началото на 2022 година до август месец има проведени едва 8 големи търга на имоти от АППК, като 3 от тях са преповторени.

Освен многото продажби, впечатление при някои имоти прави и скорошното им актуване. Така например имот от 12 739 кв. м. в село Дебръщица се е сдобил с акт за частна държавна собственост на 7 декември 2022 г. и в момента вече е в продажба. УПИ от 763 кв. м. в с. Раклиново, Айтос, е актуван през септември и сега се продава. Сред прясно актуваните имоти е и една от най-интересните сделки – продажбата на огромен терен от 811 419 кв. м. в пловдивското село Катуница. Тази продажба е прекратена през февруари заради нарушения, като не е ясно дали имотът ще бъде пуснат пак за продажба, но сделката е много интересна.

Огромният имот е дарен от община Садово в полза на държавата с решение от 15 септември 2022 г. Общината получава този имот – изоставена орна земя, като дарение от държавата през 2016 г. с условието да развие на мястото база за лов и риболов. Това условие не е изпълнено в рамките на определения 5-годишен срок и общината м.г. връща имота.

Имотът е получен от областния управител на Пловдив, актуван е с нов акт за частна държавна собственост на 10 ноември и е пуснат за продажба с дата на търга началото на февруари. Продажбата е отменена с аргумент, че указанията за попълване на декларациите за липса на конфликт на интереси не са достатъчно ясни, а липсвали и данни за специфичния режим заради попадането на имота в защитена зона. Търгът за големия имот е обявен с начална цена 243 425 лв. или 30 стотинки на кв. м.

Интересно е и попадането в списъка на търговете на имоти, които са били част от държавния поземлен фонд, при който действат редица ограничения за продажба на земите. Такъв е случаят с имотът от 12 739 кв. м. в село Дебръщица, пуснат за продажба от областния управител на Пазарджик. Имотът е нанесен в кадастралната карта като пасище, част от държавния поземлен фонд, към земеделското министерство.

Как имотът е стигнал до продажба от областния управител от документите не е ясно. Началната тръжна цена тук е 12 731 лв. – близо 1 лв. на кв. м. Много сериозна активност в края на годината по прехвърляне на имоти към поземления фонд разви военното министерство, но засега няма данни за последващи разпореждания при тях.

КУПУВАЧИ

При търговете по области нерядко има припокриване. Едно и също физическо лице е купило от областния управител на Бургас четири УПИ-та, пуснати за продажба в Карнобат.

Еднакви купувачи има по търг за поземлени имоти в с. Бузовград, Стара Загора. Съвпадение има и при два търга на областния управител на Сливен. Това не е забранено по закон и продажбите зависят от интереса към търговете.