Bulgarian lev in a magnifying glass a business background

ПОД ВЪПРОС: Вдигат ли се наистина пенсии и заплати от 1 юли?

Екипът на Института за пазарна икономика посочва 9 мерки и корекции на бюджета, които могат да смъкнат дефицита с около 6.5 млрд. лв., така че да има пари за по-високи пенсии и заплати. Мерките са балансирани, така че тежестта на бюджетната консолидация да не падне само върху една или друга група от обществото.

Подходът на ИПИ стъпва на три рамкови правила:

  1. Отпадане на всякакви компенсации и мерки, въведени като отговор на пандемията или енергийната криза;
  2. Отлагане на някои големи социални разходи с 3 месеца, тоест влизат в сила преди зимата;
  3. Лимит на разходите за издръжка и на капиталовата програма.

Отвъд тези конкретни мерки, най-успешната политика за дългосрочна стабилност на държавните финанси и скоростно балансиране на бюджета е подобряването на събираемостта на приходите, по-добрата среда за инвестиции и ускоряването на икономическия растеж.