ПОЛЕЗНО: Ето как да попълним декларациите пред НАП

НАП огласи полезна информация за данъчните декларации за доходите от 2022 г.  Кампанията за физическите лица започва от днес, 10 януари. Това означава, че вече всеки може да попълни и изпрати данните за доходите си от миналата година по един от трите известни канала – по електронен път, по пощата или в офис на НАП.

В началото на март ще бъде пусната и онлайн услуга за достъп до попълнената от НАП декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея автоматично ще бъдат вписани данни за получени през миналата година доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Тази опция ще е активна през март, защото данъчните първо трябва да получат и въведат данните, които ще им подадат работодателите и другите платци на доходи.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март. Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май, който е първият работен ден след почивния 30 април, посочват от НАП.

Самата бланка на данъчната декларация вече е публикувана на сайта на приходната агенция  (в рубриката „Формуляри“ може да откриете годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица и Ръководство за попълване и подаване на декларацията). 

Търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали да бъдат облагани като физически лица, ще подават декларациите си от 1 март до 30 юни.

Това е същият срок, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.