ПОМОЩ: 320 000 семейства ще получат по 148 лв. за ток

Нова помощ заради високите цени на тока обяви социалното министерство. Става дума за еднократна помощ от 148.35 лв., с която ще бъдат подкрепени около 320 000 уязвими домакинства в България, които са най-засегнати от високите цени на електроенергията.

Подкрепата ще бъде оказана по новата мярка „Подкрепа на уязвими домакинства – SAFE“ с бюджет от близо 47.5 млн. лв. Операцията е била гласувана по време на заседание на Комитета за наблюдение на програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027).

„Основната цел на операцията е оказване на подкрепа на уязвимите домакинства да посрещнат разходите си за потребление на енергия с цел превенция от изпадане в бедност и социално изключване“, посочва зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

По думите й програма „Развитие на човешките ресурси“ и социалното министерство са първите, възползвали се от новия инструмент на Европейската комисия за подкрепа на най-уязвимите хора в условията на висока инфлация.

Очакванията са дейностите по операцията да бъдат реализирани за период от 2-3 месеца и да приключат през есента на 2023 г., заяви Десислава Ушколова от социалното министерство.

Тя уточни, че уязвимите домакинства в риск от изпадане в бедност, които ще получат еднократната помощ, са 320 000 и ще бъдат компенсирани за високото ниво на инфлация, вследствие на ръста в цените на петрола, газа и електричеството.

При изчисляването на размера на еднократната подкрепа за едно уязвимо домакинство, освен инфлацията за последната година са взети предвид и средните разходи за топлоенергия и електроенергия на домакинствата през 2022 г., които са предоставени от Националния статистически институт.