фазан
фазан

Поповчани разселват фазани

Приключи лятната кампания по разселване на фазани в поповското сдружение към системата на Съюза на ловците и риболовците в България. На територията на всичките 41 дружини – градски и на околните села – са пуснати общо 1200 двумесечни фазанчета, закупени като новоизлюпени от русенското фазаново стопанство и отгледани във фазанарията на сдружението.

Птиците са извозени със собствен транспорт и разпределени по дружините, като са избрани най-подходящите за тях местообитания. Сега поповските ловни деятели заредиха 1200 яребици в базата си – тях ще разселват на по-късен етап на два транша – есенен и пролетен.

Ловът на фазани е традиционен в региона. Всяка година в късната есен се организират по няколко ловни излета. Популацията е стабилна, а с грижите по разселване на дивеч ловците инвестират емоции в дълготраен план.

Позагубилата се яребица също показва стабилизиране на числеността си в региона. Вече трета година от сдружението предприемат разселване и са убедени, че лесно се адаптира (даже по-лесно от фазана) и оцеляемостта й в дивата природа е задоволителна.

През миналата есен организираха лов на яребици, най-вероятно и през тази есен поповските ловци ще имат удоволствието на излязат с пушки, след като присъствието на този атрактивен ловен обект вече е повсеместно.