Правителството назначи 7 областни управители, четирима са от ГЕРБ, трима – от ДПС

Министерският съвет смени седим областни управители – на Враца, Монтана, Разград, Смолян, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

Николай Николов (ГЕРБ) е назначен за областен управител на област Враца. Той е финансист по образование. От 2023 г. е заместник областен управител на област Враца. Преди това е работил шест години в същата областна администрация в сферата на административния контрол и регионалното развитие.

За областен управител на област Монтана е назначен Калин Хайтов (ГЕРБ). Досега е заемал длъжността заместник областен управилтел в същата област. Бил е преподавател в професионалната гиманзия „Проф. арх. Стефан Стефанов“ в Монтана. Завършил е Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Севджан Съдкъев (ДПС) е назначен за областен управител на област Разград. Притежава богат административен опит. Придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Индустриален мениджмънт“ от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Днес в Народното събрание бе включена точка за освобождането на Съдкъев като член на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Румен Пехливанов (ДПС) е назначен за областен управител на област Смолян. Икономист е по образование. Притежава дългогодишен управленски опит. В периода 2001 г. – 2023 г. е бил кмет на община Рудозем, а между 2003 г. и 2007 г. – председател на общинския съвет в същата община.

За областен управител на област Стара Загора е назначен Методи Марков (ГЕРБ). Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Публична администрация“ от Академията на МВР в гр. София. Той е дългогодишен служител в системата на МВР. От 2011 г. до 2018 г. е зам.-кмет на община Мъглиж.

Бейнур Ахмед (ДПС) е назначен за областен управител на област Шумен. Близо 15 години работи в община Шумен, а от 2013 г. до 2015 г. е главен секретар на Областната администрация Шумен. Завършил е ШУ „Епоскоп Константин Преславски“.

Николай Костадинов (ГЕРБ) е назначен за областен управител на област Ямбол. Притежава висше юридическо образование. От 2023 г. е заместник областен управител на област Ямбол. Преди това, близо седем години е бил старши юрисконсулт в Инспекция по труда – гр. Ямбол.