Проф. Ваня Добрева представя Александър Божинов – между комичното и трагичното

Един от най-ерудираните ни филолози проф. Ваня Добрева представя заключителна научна конференция на тема: „КУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ: Александър Божинов: – Между комичното и трагичното”.

На срещата ще бъдат представени резултатите от научноизследователски проект с Договор no КП-06-Н40/2 от 10.12.2019 г. На тема: „Между комичното и трагичното – Александър Божинов (карикатурист, военен фотограф и писател)“, финансиран въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания“ по Конкурс за фундаментални научни изследвания, Хуманитарни науки, с ръководител: проф. д.ф.н. Ваня Чавдарова Добрева.

Кога: 14 май 2024 г. от 10 часа
Къде: УниБИТ, Заседателна зала
Адрес: София, бул. „Цариградско шосе“ 119
Google Meet: https://meet.google.com/utv-wzfe-tsx