Прокуратурата на Иван Гешев смотала 7 топ разследвания

По седем досъдебни производства проверка установи сериозни нарушения в срочността и ритмичността на разследванията по времето на Иван Гешев. Те са допуснати от трима наблюдаващи прокурори – двама от Софийска градска прокуратура и един от Военно- окръжна прокуратура София, сочи анализ на прокуратурата.

Констатираните нарушения дават основание да се смята, че е налице дисциплинарно нарушение – действие или бездействие, което неоправдано забавя производството.

С оглед високия обществен интерес и с цел осигуряване на максимална прозрачност в работата на прокуратурата, докладите на проверяващия екип, в които има данни за констатирани нарушения, се публикуват в цялост, като са заличени лични данни и такива, които биха засегнали следствена тайна по воденото досъдебно производство.

Проверката бе разпоредена от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. До момента са проверени 55 от общо 83 неприключени и спрени досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет и членове на Министерския съвет, както и престъпления срещу Републиката.

Едно от делата е за разследване на престъпна група за пране на пари („Барселонагейт“). Проверката е установила значителни периоди от време (по 2-3 месеца), през които не са извършвани каквито и да било действия по разследването и период след 15 май тази година, с изключително висок интензитет на процесуално-следствени действия

През първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено четири разпита на свидетели, като в един от случаите протоколът е изготвен в нарушение на НПК, изискани са еднократно документи и е възложен превод на постъпили материали.

Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата на приобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна и банкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза.

Големи забавяния на разследването има и при възлагането на преводи, сочи проверката.

Особено фрапиращо, според прокуратурата, е допуснатото забавяне при възлагането на превод на получени на 7 юли миналата година от Испания документи. След пет месеца започва изпращането на документите за превод, като това става на етапи и с 10 броя отделни прокурорски постановления.

Въпреки ползването на преводаческа агенция и необходимостта от извършването на превод от европейски език (испански), той е възлаган на един и същ преводач, констатира проверката. Като краен резултат – преводът на документите е бил готов в цялост близо една година по-късно.

За сметка на допуснатото забавяне, след 15 май, в рамките на само месец и половина са разпитани 17 свидетели, назначени са две компютърно-технически експертизи, извършени са претърсвания и изземвания, отправени са искания за разкриване на банкова, данъчна, осигурителна информация, както и е отправено предложение за снемане на имунитет на народен представител.

Крайният извод, който проверяващият екип прави, е, че по делото от страна на наблюдаващия прокурор е допусната неритмичност в извършването на действия по разследването.

Другите проверени дела, по които са установени нарушения за различни престъпления, в т.ч. и за престъпления срещу Републиката. При тях също има констатации за неритмична работа.