Прокуратурата подхваща високите цени в магазина

Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира във връзка с медийни публикации, в които се съобщава за предприети или предлагани от държавни органи мерки за ограничаване на инфлацията и ръста на цените на основните потребителски стоки, продавани у нас. Това информираха от прокуратурата.

От институцията поискаха информация от Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и Комисията за защита на потребителите.

Информацията трябва да съдържа данни за установяване на незаконосъобразни актове, действия или бездействия на съответен административен орган при осъществяване на законовите му правомощия във връзка с контролната дейност и ефективното прилагане на нормативните актове, свързани с контрола на пазара на стоки, регулации при определяне на извършваните услуги и техните цени на стоковата борса, както и противодействие срещу нелоялни търговски практики, водещи до завишаване на цените на стоки и услуги.

В зависимост от получените сведения, прокуратурата ще прецени има ли необходимост от изискване на допълнителна информация и от други държавни органи.

В случай че бъдат установени незаконосъобразни актове, прокуратурата ще прави преценка за протестирането им пред съответен съд. При данни за противоправни действия или бездействия на съответните органи, от прокуратурата ще предприемат мерки по Административнопроцесуалния кодекс (АПК) за преустановяването им, а при констатиране на данни за извършено престъпление, данните могат да са причина за образуване на разследване.

От 15 февруари досега инспекторите от Регионалната дирекция на Комисията за защита на потребителите (КЗП) във Варна са съставили 53 акта на търговци за нелоялни практики.

Ще се променят цените, държавата ще използва всички свои инструменти, увери вчера служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов.