Прокуратурата смачка ГЕРБ врътка за 280 млн. лева (РАЗСЛЕДВАНЕ)

Прокуратурата е претупала проверката по един от основните скандали от последните две години – допуснатото незаконно наддоговаряне на договорите за поддържане на пътищата в България за над 280 милиона лева.

Държавното обвинение изобщо не е изследвало в детайли как е допуснато нарушаването на закона и възлагането на стотици милиони недопустими разходи над първоначално предвиденото. Нещо повече – в постановлението, с което Софийската градска прокуратура (СГП) отказва да образува досъдебно производство, се съдържат и неверни твърдения.

Това става ясно от постановлението, с което е прекратена преписката по подаден от служебните министри в предходното служебно правителство Асен Василев и Виолета Комитова сигнал за допуснато неправилно изразходване на средства от държавния бюджет.

Отказът на СГП да образува производство в последствие бе потвърден от апелативната и Върховната касационна прокуратура, като основният аргумент за пореден път е наличието на колективна отговорност за взетите решения.

Постановленията на прокуратурата по казуса, с които „Сега“ се запозна, бяха изискани по Закона за достъп до обществена информация от активиста Николай Неделчев, като първи за тях писа bird.bg.

Сигналът на Василев и Комитова

Според сигнала на Василев и Комитова ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ е допуснало незаконно възлагане на дейности по 14 договора над позволения лимит за оскъпяване от 50%.

Законът за обществените поръчки позволява първоначалната стойност на договорите да се надхвърля при възникване на непредвидени обстоятелства, но извънредните разходи не могат да са над 50% от началната стойност.

Допускането на извънредни разходи до 50% се извършва със сключването на споразумение, което на свой ред трябва да се обяви пред агенцията за обществени поръчки до 30 дни след подписването му.

Изменението на договор с такова основание подлежи и на контрол от страна на АОП. Целта на всичките тези процедури е да не се допуска непозволено надвишаване на максималните стойности на договорите, коментират експерти.

Нищо от това не е изследвано от СГП в рамките на образуваната преписка по сигнала на Асен Василев и Виолета Комитова. Наблюдаващият прокурор надълго и нашироко е аргументирал как договорите са сключени след редовно проведени поръчки.

Подробно е изследван и реда, по който са вземани решенията за възлагане на допълнителните дейности – колективно от Управителния съвет на АПИ, като парите после са осигурявани от държавния бюджет с постановление на Министерския съвет. Като сериозно предимство се изтъква, че в договорите било допуснато да има надхвърляне на първоначално заложените стойности.

В постановлението съвсем мимоходом се признава, че законовото изискване да се допуска наддоговаряне с 50% е нарушено, но пък това било наложително с цел обезпечаване на безопасността на пътищата.

През пръсти

За да подсили това внушение, прокурорът е изтъкнал невярно обстоятелство – че парите за извънредните разходи са осигурени от резерва на държавния бюджет за непредвидени и или неотложни разходи. Тук числата са показателни.

Проверката на прокуратурата потвърждава, че при 9 договора е допуснато незаконно надплащане над позволения лимит, като надплатеното в разрез със закона възлиза на обща стойност 277,5 млн. лв.

Това е много над обичайния размер на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по държавния бюджет.

За 2022 г. например резервът за непредвидени и неотложни разходи е 81,4 млн. лв., като това е обичайният му размер в последните няколко години. Това число всъщност онагледява доколко сериозно са нарушени правилата, коментират експерти.

В едно единствено постановление, споменато от прокуратурата, парите са взети от резерва за непредвидени нужди, но става въпрос за малка сума в размер на 14,5 млн. лв.

В останалите случаи, в които МС е позволило на АПИ да плаща непредвидени разходи, парите са осигурявани за сметка на преструктуриране, тоест отпадане на други плащания по централния бюджет.

Прокуратурата не се е вгледала особено и в твърденията на АОП, че няма отношение към последващия контрол на изпълнението на договорите.

Видно от закона, това не е вярно – АОП има отношение към споразуменията, с които се допуска надвишаване на стойността на договорите. Не е проверено защо АОП не е уведомена и имало ли е доклади в тази връзка в АПИ.

Колективна безотговорност

Извън самото нарушаване на закона, детайлите по което остават неуточнени, наблюдаващият прокурор изтъква обичайния аргумент за прекратяване на такива производства – липсата на персонална вина и наличието на колективно вземани решения.

Нямало и доказателство, че председателят на УС на АПИ е действал при пряк умисъл, преследвайки специална цел – да набави на себе си или другиго облага или да причини вреда. Не е достатъчно облагата просто да е налице като резултат от действията, а трябва да е доказано, че е целена, изтъква прокурорът.

Длъжностните лица в АПИ не са нанесли според прокуратурата вреда, защото през цялото време спазвали ясна процедура и взимали решения след внимателен анализ, потвърдени в последствие и с постановления на МС, и дори се грижели за обществото.

Все пак прокурорът Деян Захариев признава, че може да има извършено административно нарушение и разпорежда преписката да се прехвърли на АДФИ. Апелативната и касационната прокуратура са потвърдили отказа за образуване на наказателно производство по сигнала. С това приключва темата за търсене на наказателна отговорност за нарушаване на служебни задължения и превишаване на власт.