Проучване в Източна Европа: За 34% от младите българи Русия е заплаха, 39,4% винят Украйна

Проучване на общественото мнение в Централна и Източна Европа, проведено миналата година от базираната в Братислава неправителствена организация „Глобсек“ (GLOBSEC), бе представено по време на международна кръгла маса в София, посветена на нагласите на младежите в Централна и Източна Европа към войната на Русия срещу Украйна, традиционните ценности и демокрацията. Тя бе организирана от мозъчния тръст Институт за глобални анализи – независима и непартийна българска неправителствена организация с нестопанска цел, съвместно с неговите партньори „Свободна преса за Източна Европа“ и „Мрежа+“, предава БТА.

Изследването е установило, че младите българи не се отличават с по-прогресивни и демократични възгледи от по-старите поколения в страната.

Така, например, 71% от българите между 18 и 34 години смятат, че Европейският съюз диктува на страната. Повече от половината от тези между 18 и 24 години искат силен лидер и смятат ЛГБТ за неморална и упадъчна идеология, а 39,4 на сто винят Украйна за войната.

При това според проучването на „Глобсек“ почти няма разлика в начина, по който най-младите и най-възрастните българи възприемат Русия, смятана за заплаха от 34% от тези между 18 и 24 години и 27% от хората над 65 години.

Една от основните причини за изнесените данни за нагласата на младите българи, според Института за глобални анализи, е българската образователна система, която затвърждава в обществото проруски възгледи.

Други ключови фактори са широкото разпространение в медийното пространство на проруска и националистическа дезинформация, липсата на преоценка на миналото, включително по-критично представяне на комунистическия период, и избледняването на паметта за прехода към демокрация.

Дискусията бе мотивирана от тревожните резултати от проведени в последно време изследвания, според които българските младежи не винаги се отличават със значително по-демократични и прозападни възгледи въпреки очакванията.

Кръглата маса бе под надслов „Младежкият фактор се засилва в Централна Европа: нагласите на милениалите и поколението „Z“ в България, Унгария, Латвия и Сърбия към войната на Русия срещу Украйна, традиционните ценности и демокрацията“. Изследователи от тези четири бивши комунистически държави в региона обсъдиха тенденциите и направиха сравнителен анализ на положението във всяка от тях, като анализираха начините, по които милениалите и представителите на поколението „Z“ мислят по най-важните политически въпроси в съответните страни.

Дискусията бе мотивирана от тревожните резултати от проведени в последно време изследвания, според които българските младежи не винаги се отличават със значително по-демократични и прозападни възгледи въпреки очакванията.

 

Международна кръгла маса за нагласите на младите българи и техните връстници в Централна и Източна Европа

Международна кръгла маса за нагласите на младите българи и техните връстници в Централна и Източна Европа

Проучванията на Института за глобални анализи на нагласите на българската младеж показват неочаквани, но тревожни резултати, които вероятно ще имат дълбоки последици за демократичното развитие и прозападната ориентация на България. Въпреки очакванията за обратното, младите хора в България не се отличават със значително по-прогресивни и демократични политически позиции в сравнение с по-старите поколения, като изразяват благоприятни за Русия и традиционни обществени възгледи.

Участниците в кръглата маса се обединиха около мнението, че дезинформацията е много успешна и се разпространява лесно, включително в социалните мрежи като „ТикТок“ или „Телеграм“, които са по-предпочитано средство за комуникация и освемодяване от младежите в сравнение с традиционните медии, пише още БТА. Те подчертаха необходимостта от по-бързо реагиране и адаптиране на държавните институции и изобщо на прозападните актьори в Източна Европа, тъй като руската пропагандна машина е изключително ефективна, особено в един регион, който е бил в орбитата на Москва и където тя разполага с лостове за влияние.